Pilot program za učinkovitiju aktivaciju nezaposlenih na tržište rada

Matica hrvatskih sindikata u partnerstvu s Gradom Šibenikom provodi projekt „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu - Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III“.

22.07.2019. u 09:09

Okrugli stol: Je li vrijeme za političko organiziranje sindikata?

U sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima“, održan je okrugli stol posvećen temi: „Je li vrijeme za političko organiziranje sindikata?".

18.01.2016. u 15:37