Podrška radnicima Čistoće Grada Zagreba

Matica hrvatskih sindikata izražava punu podršku radnicima Čistoće Grada Zagreba u njihovoj borbi za pravedniju cijenu rada, poboljšanje materijalnog statusa i bolje uvjete rada

25.01.2023. u 12:16