Europski sud za ljudska prava – Svjesno izbjegavanje očitovanja o povredama prava koje imaju financijski impakt na države članice

08.02.2018. u 09:39

Posljednjih godina u Hrvatskoj je vrlo popularno „prijetiti“ odlaskom na Europski sud za ljudska prava pa u medijima često nailazimo na izjave kako nije važno što će reći hrvatski sudovi jer će slučaj ionako završiti u Strasbourgu. Kakav je stvarni utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na nacionalno zakonodavstvo i sudsku praksu, koje su nadležnosti Suda i kako donosi odluke te koja su nova pravila postupanja uvedena 2017. godine, neka su od pitanja kojima se bavi ovaj članak. Dotiče se i dosadašnjih presuda Europskog suda koje su neposredno ili posredno značajne za sindikate i njihovo djelovanje.

Više...

Negativan utjecaj SOR-a na tržište rada

06.09.2017. u 11:14

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja je uvedena krajem 2010. godine. Namijenjena je nezaposlenim osobama do 29 godina života koje imaju manje od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali. Glavni cilj ove mjere je omogućiti mladim osobama stjecanje radnog iskustva te usvajanje relevantnih znanja potrebnih za kvalitetnu i ravnopravnu participaciju na tržištu rada. No, ipak SOR kao mjera pokazala je niz manjkavosti, provedbenih problema, nedostataka kvalitetnog praćenja ishoda osposobljavanja te dovela do direktnih poremećaja na tržištu rada.

Više...