Publikacija „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“

01.04.2020. u 16:15 U fokusu

Knjiga koja je pred Vama rezultat je EU projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – perspektive tržišta rada“. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Jačanje socijalnog dijaloga“ – Faza III.

Cilj ove knjige pod nazivom „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“ čiji je urednik makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, mag. oec., bio je istražiti hoće li i u kojoj mjeri Hrvatska biti sposobna odgovoriti na buduće potrebe za radnom snagom te kako na te buduće potrebe utječu procesi četvrte industrijske revolucije.

U prvom poglavlju knjige dr. sc. Teo Matković s Instituta za društvena istraživanja na temelju različitih projekcija analizira koliko i kakve radne snage, odnosno kojeg obrazovnog profila će naše tržište rada trebati u desetljetnoj perspektivi te promatra kolika je podudarnost tih potreba s trenutnim stanjem na tržištu rada, starenjem našeg stanovništva, iseljavanjem i trenutnim trendovima u obrazovnom sustavu. Naglasak je posebno stavljen na promatranje projekcija i potreba za radnom snagom u javnim službama (obrazovanju i zdravstvu).

U drugom se poglavlju doc. dr. sc. Sven Marcelić sa Sveučilišta u Zadru nadovezuje na projekcije potreba za radnom snagom u budućnosti te se u tom kontekstu bavi izazovima četvrte industrijske revolucije i njenim efektima na tržište rada. Kritički preispituje dokumente Republike Hrvatske vezane uz digitalizaciju, inovacije i informatizaciju te razmatra studiju slučaja Danske i njezine reforme javne uprave temeljene na digitalizaciji i informatizaciji.

Ukoliko promišljate što se događa na domaćem tržištu rada i što bi nas moglo očekivati u idućoj deceniji nemojte propustiti pročitati ovaj naslov, ovim putem u interaktvnom online izdanju; svaki naslov poglavlja i podpoglavlja pretvoren je u link koji vodi do sadržaja.

Interaktivnu knjigu čitajte pritiskom na ikonu:


Tagovi | četvrta industrijska revolucija | EU projekt | Jačanje socijalnog dijaloga | publikacija | tržište rada