Kontakt

Matica hrvatskih sindikata

Sjedište:
Trg Republike Hrvatske 4, Zagreb

Tajništvo (adresa za dostavu pošte):
Ulica Florijana Andrašeca 18A / VII kat, Zagreb

Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

tajnistvo@matica-sindikata.hr

glavna tajnica
Mirela Bojić
mirela@matica-sindikata.hr

tajnica
Branka Čučković
branka@matica-sindikata.hr

pravnica – stručna suradnica
Ivana Šepak-Robić
ivana@matica-sindikata.hr

politologinja – stručna suradnica
Kristina Radić
kristina@matica-sindikata.hr

politolog – stručni suradnik
Antonio Čoga
antonio@matica-sindikata.hr

voditeljica projekta (ESF):
Lucija Barjašić Špiler

lucija@matica-sindikata.hr