Sindikati udruženi u Maticu hrvatskih sindikata


Sindikat hrvatskih učitelja

http://www.shu.hr

Sjedište:
Trg Republike Hrvatske 4
10000 Zagreb

Tajništvo i adresa za dostavu pošte:
Ulica Andrije Hebranga 20/I kat
10000 Zagreb

https://www.facebook.com/SHUreprezentativno

Sindikat hrvatskih učitelja sindikat je radnika u osnovnim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i radnika Sindikata hrvatskih učitelja. SHU je najveći granski sindikat u RH koji okuplja preko 26 000 članova. Djeluje preko 850 podružnica te kroz četiri područna ureda (u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu). Osnovan je 1990. godine, a 1993. je bio jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Član je European Trade Union Committee for Education (ETUCE).

Predsjednica sindikata je gđa. Sanja Šprem, a predsjednica Velikog vijeća je gđa. Maja Karlo.


Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

http://www.nszssh.hr

Trg J. F. Kennedyja 7
10000 Zagreb

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske je dragovoljna, interesna, strukovna organizacija zaposlenih u srednjim školama i učeničkim domovima Hrvatske. Organizacijski je nazočan u svim županijama RH sa 346 podružnica i oko 11.000 članova te je najveći i reprezentativni sindikat u sustavu srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske. Osnovan je 1990. godine, a Matici se pridružio 2007. godine. Član je European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i Education International (EI).

Predsjednica sindikata je gđa. Nada Lovrić, a zamjenik predsjednice je g. Tomislav Maričić.


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

http://www.nsz.hr

Sjedište:
Ulica Florijana Andrašeca 18A
10000 Zagreb

https://www.facebook.com/NSZVO

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja osnovan je 1990. godine u Zagrebu kao prvi demokratski sindikat u Hrvatskoj. Djeluje preko 131 podružnice s oko 8.000 članova na svim fakultetima u RH i na gotovo svim javnim institutima. NSZVO je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Aktivno se zalaže za poboljšanje uvjeta rada u obrazovnom te znanstveno-istraživačkom sustavu RH, kao i za povećanje njihove efikasnosti i produktivnosti. Među brojnim članovima NSZVO-a su i eminentni znanstvenici i stručnjaci iz brojnih sfera znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Član je European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i Education International (EI).

Predsjednik sindikata je dr. sc. Tvrtko Smital , a predsjednik Velikog vijeća je izv. prof. dr. sc. Predrag Marković.


Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

http://www.hssms-mt.hr

Draškovićeva 7
10000 Zagreb

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara je osnovan 1991. godine u Zagrebu te je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Sindikat se zalaže za poboljšanje općih uvjeta rada i života medicinskih sestara i medicinskih tehničara te zaštiti njihovih profesionalnih prava i obveza struke. Broji 10.500 članova organiziranih u 87 podružnica. Član je European public service union (EPSU).

Predsjednica sindikata je gđa. Brankica Grgurić, a predsjednica Glavnog vijeća je gđa. Anica Prašnjak.


Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske

http://www.nskh.hr

Sjedište:
Šubićeva 20
10000 Zagreb

https://www.facebook.com/NezavisniSindikatKnjiznicaraHrvatske

Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske osnovan je 1991. u Zagrebu te je jedan od osnivača Matice. Neovisna je, samostalna i nestranačka udruga zaposlenika u knjižnicama na području Republike Hrvatske koja zastupa radnička prava, kulturu čitanja i permanentno obrazovanje. Djeluje na lokalnoj razini i trenutno ima 8 podružnica (Zagreb, Varaždin, Čakovec, Bjelovar, Vinkovci, Vukovar, Županja, Sisak).

Predsjednica sindikata je gđa. Danijela Petaros Globan, a zamjenik predsjednice je g. Siniša Nikolić.


Nezavisni sindikat pravosudne policije RH

Žrtava fašizma 5
51000 Rijeka

Nezavisni sindikat pravosudne policije okuplja djelatnike Ministarstva pravosuđa. Sindikat je osnovan 2011. godine sa sjedištem u Rijeci te se iste godine pridružio Matici hrvatskih sindikata.

Predsjednik sindikata je g. Milan Stipanović.


Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama

https://www.sduvids.hr/

Ulica grada Vukovara 239
10 000 Zagreb

https://www.facebook.com/Sduvids

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama je samostalna, dobrovoljna, demokratska, interesna i nestranačka udruga službenika i namještenika zaposlenih u Ministarstvu obrane RH, Oružanim snagama RH, ostalim državnim tijelima, ustanovama, agencijama i trgovačkim društvima u vlasništvu države.

Predsjednik sindikata je g. Tomislav Petrović.


Sindikat radnika, sporta i rekreacije u Hrvatskom mirovinskom osiguranju

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

Sindikat je osnovan 2011. godine, a u svoje članstvo okuplja zaposlenike Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sindikat radnika, sporta i rekreacije u hrvatskom mirovinskom osiguranju je član Matice od 2011. godine.

Predsjednik sindikata je g. Tomislav Zimet, a potpredsjednik sindikata je g. Josip Butković.


Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske

https://www.srpooh.hr/

https://www.facebook.com/SRPOOH.HR

Trg Republike Hrvatske 4/II, 10000 Zagreb – pisarnica

 Žerjavićeva 10/I, 10000 Zagreb – ured

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske osnovan je 3. travnja 1990. godine. Djeluje u cilju ostvarivanja statusnih, materijalnih i drugih prava i interesa članova sindikata te poboljšavanja njihovih radnih i životnih uvjeta. Navedene ciljeve SRPOOH ostvaruje pregovaranjem, sklapanjem kolektivnih ugovora, poduzimanjem aktivnosti radi sindikalnog obrazovanja članova kao što su: skupovi, tribine, sredstva informiranja, izdavačka djelatnost, skupljanjem i sistematiziranjem podataka o materijalnom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom statusu članova.

Predsjednica sindikata je gđa. Iskra Vostrel Prpić.


Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske

http://szzh.hr/index.php/homepage

Vinogradska cesta 29

10 000 Zagreb

Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske – SZZH je samostalna, dobrovoljna, interesna, izvanstranačka udruga radnika u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima rada čija je djelatnost zdravstvo i socijalna skrb, zasnovana na načelu demokratskog očitovanja volje članova. Osnovan je 22. listopada 1997.

U SZZH se mogu učlaniti radnici svih struka zaposleni u djelatnosti zdravstva te i radnici drugih grana, djelatnosti i struka, osobe na praksi, učenici, studenti, pripravnici i volonteri.

Predsjednik Sindikata je g. Robert Ćibarić, a podpredsjednik g. Krunoslav Šimek.


Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb

www.sindikat-kbc-zagreb.hr

Kišpatićeva 12

HR- 10 000 Zagreb

Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i interesna udruga radnika sa svojstvom pravne osobe koja djeluje na području Republike Hrvatske, a koja osigurava, štiti i promiče prava radnika primarno zaposlenih u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, te u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima u zdravstvu, djelatnosti zdravstvenog osiguranja, djelatnosti mirovinskog sustava, djelatnosti socijalne skrbi i drugim srodnim djelatnostima zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi, zasnovana na načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

Predsjednica sindikata je gđa. Tanja Leontić, a zamjenica predsjednice i predsjednica Glavnog vijeća je gđa. Ankica Bertović.


Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

https://szdssh.hr/

Baštijanova 48
10000 Zagreb

SZDSSH reprezentativni je te najveći sindikat u djelatnosti socijalne skrbi s više od 4000 članova u više od 211 podružnica u svim tipovima ustanova socijalne skrbi diljem Republike Hrvatske. Osnovan je 16. studenog 1990. godine, a 1993. je bio jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata.

U djelovanju Sindikata valja istaknuti unaprjeđivanje prava radnika putem kolektivnih ugovora, sudjelovanja u izradi zakona i drugih propisa, zaštitu prava radnika putem pravne pomoći i sudskih sporova koji su besplatni za članove, davanja redovitih pomoći članovima, sudjelovanje u brojnim tijelima i komisijama na razini RH, kojima se na indirektan način utječe na poboljšanja prava radnika odnosno članova. Također treba istaknuti da Sindikat, kroz savjetovanja, okrugle stolove, sindikalne radionice, ima organiziranu redovitu vrlo uspješnu edukaciju za sindikalne aktiviste.

Godine 1996. sklopljen je prvi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi. Od tada Sindikat je sklopio niz kolektivnih ugovora, a trenutno je potpisnik Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Predsjednica Sindikata je gđa. Jadranka Dimić, a podpredsjednik je g. Mato Zovkić.