O nama

Maticu hrvatskih sindikata, pod nazivom Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika, 27. veljače 1993. godine, u dobroj su vjeri i na temelju načela solidarnosti, neovisnosti, sindikalne kolegijalnosti i demokratičnosti osnovali Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Nezavisni sindikat bibliotečnih djelatnika Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Sindikat djelatnika srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske, Sindikat hrvatskih učitelja i Sindikat radnika u djelatnosti socijalne zaštite.

Danas je Matica hrvatskih sindikata veličinom treća sindikalna središnjica u Republici Hrvatskoj koja okuplja sindikate iz područja zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, kulture, pravosuđa, djelatnosti mirovinskog osiguranja te državne službe. Matica promiče zajednička prava i interese više od 50.000 članova.

Predsjednika Matice, odnosno osobe koje će predstavljati i zastupati Maticu između sebe biraju predstavnici sindikata udruženih u Maticu. Od njezinog osnutka predsjednici Matice bili su Vilim Ribić – Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (1993.-2001.), Dalimir Kuba – Sindikat hrvatskih učitelja (2001.-2004.), Zdenka Gizdić – Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (2004.-2010.), Vilim Ribić – Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (2010.-2022.) Sadašnja predsjednica Matice, koja dužnost obnaša od 2022. je Sanja Šprem – Sindikat hrvatskih učitelja, a potpredsjednica i zamjenica predsjednice Matice je Anica Prašnjak – Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

Kao reprezentativna udruga sindikata više razine, sukladno važećim propisima, Matica ima položaj punopravnog socijalnog partnera na nacionalnoj razini što omogućava njezin utjecaj na donošenje strategija, zakonskih i podzakonskih propisa i drugih važnih dokumenata koji su relevantni za prava radnika, ali i za hrvatske građane općenito. Zajedno s drugim reprezentativnim sindikalnim središnjicama, Hrvatskom udrugom poslodavaca i predstavnicima vlasti Matica je član Gospodarsko – socijalnog vijeća, najviše institucije tripartitnog socijalnog dijaloga u našoj državi. Kroz rad GSV-a, javna istupanja i organiziranje i provođenje industrijskih akcija Matica se zalaže za zaštitu i unapređenje radnih, socijalnih i sindikalnih prava i sloboda te za poštivanje ljudskih prava, pravne države, pluralističke demokracije i slobodnog tržišta kao okvira bez kojeg nije moguće slobodno sindikalno djelovanje.

Matica hrvatskih sindikata samostalna je interesna udruga, neovisna o utjecaju drugih subjekata socijalnog dijaloga, vlasti i politike te nema za cilj svojeg djelovanja samo sudjelovanje u socijalnom dijalogu, izgradnju socijalnog partnerstva, zaštitu ljudskih, sindikalnih i radničkih prava i sloboda već se kao organizacija u službi općeg dobra zalaže i za sveukupni razvoj gospodarstva kao temeljne pretpostavke cjelokupnog društvenog razvoja. Rad Matice proteže se i izvan granica RH; od 2021. Matica je članica i Europske konfederacije sindikata – ETUC te kroz rad te institucije sudjeluje u kreiranju sindikalnih politika i akcija na europskoj razini. Budući da Europska unija financiranjem projekata kroz Europski socijalni fond (ESF) potiče razvoj socijalnog dijaloga, Matica hrvatskih sindikata je i ovdje, aktivnim apliciranjem na projektne natječaje, prepoznala priliku za jačanje socijalnog dijaloga kroz edukaciju svojih članova o temama vezanim uz područja radnog prava, pitanja kolektivnih ugovora i kolektivnog pregovaranja, uloge sindikalnih organizacija u društvu i o drugim srodnim sadržajima iz područja socijalnog dijaloga.