Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

01.04.2020. u 16:18 U fokusu

Knjiga koja je pred Vama rezultat je EU projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – perspektive tržišta rada“. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Jačanje socijalnog dijaloga“ – Faza III.

U ovoj monografiji koju su uredili prof. dr. sc. Igor Radeka i Ivana Šepak-Robić, dipl. iur. pod naslovom „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“, predstavljeni su načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama članicama Europske unije. Detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

Knjiga se sastoji od četiri poglavlja. U prvom poglavlju, pod naslovom „Uloga kolektivnoga pregovaranja u određivanju plaća zaposlenih u javnom sektoru u Europskoj uniji i Hrvatskoj“, izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokazuje u kojoj mjeri se institucionalni dizajn sustava formiranja plaća u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj razlikuje od drugih zemalja članica Europske unije te daje okvir za razumijevanje odnosa plaća u javnom i privatnom sektoru.

U drugom poglavlju pod naslovom „Usklađivanje plaća u javnim službama s plaćama u privredi“ makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, mag. oec. prikazuje model usklađivanja plaća u javnim službama s plaćama u privredi. Prvo prikazuje detaljnu kronologiju pregovaranja Vlade i sindikata javnih službi o osnovici plaća, kao instrument usklađivanja plaća u javnim službama s plaćama u privredi, i to od 2006. do početka 2017. godine. Pritom analizira utjecaj ključnih sporazuma koji su regulirali visinu osnovice s posebnim naglaskom na četiri faze Izmjena i dopuna iz 2011. koje su trebale dovesti do usklađivanja plaća u javnim službama s plaćama u privredi te pokazuje kako zbog vrlo dugačke recesije, ali i odbijanja Vlade da ispuni određene obveze po Izmjenama i dopunama, model usklađivanja plaća nije zaživio u praksi. Na kraju poglavlja prikazuje kretanje osnovice plaća u javnim službama od 2016. do 2020. godine.

U najopsežnijem, trećem poglavlju pod naslovom Plaće u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj: srednjoročne promjene (2003. – 2017.)“ dr. sc. Teo Matković s Instituta za društvena istraživanja na temelju subanalize dugogodišnje serije mikropodataka Državnog zavoda za statistiku, daje detaljni prikaz kretanja u plaćama u javnom i privatnom sektoru tijekom petnaest godina uzevši u obzir tri važna elementa: režim plaća u javnom sektoru, strukturu zaposlenih u javnom sektoru i kretanja plaća u privatnom sektoru. Uz detaljan pregled kretanja prosječnih bruto plaća vrijednost ovog poglavlja je u tome što utvrđuje jaz u plaćama s obzirom na razinu obrazovanja i različite djelatnosti javnog sektora, što dodatnim analizama utvrđuje neravnoteže unutar pojedinih djelatnosti, ali i daje detaljan pregled strukture zaposlenih, radnog vremena kao i broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.

U posljednjem poglavlju pod naslovom Plaće u javnom i privatnom sektoru – inicijalno modeliranje efekata u razdoblju 2003. – 2017.“ doc. dr. sc. Velibor Mačkić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odgovara na tri pitanja: prvo, utječe li rast plaća u javnom sektoru na smanjivanje plaća u privatnom sektoru; drugo, postoji li veza između promjene zaposlenosti i kretanja plaća unutar javnog i privatnog sektora; i treće, utječe li promjena prosječne plaće u javnom sektoru na ukupne ekonomske agregate na lokalnoj razini.

Nadamo se kako su vas ove teme zaintrigirale te da ćete ovim putem uživati u čitanju njenog interaktvnog online izdanja; svaki naslov poglavlja i podpoglavlja pretvoren je u link koji vodi do sadržaja.

Interaktivnu knjigu čitajte pritiskom na ikonu:


Tagovi | EU projekt | Jačanje socijalnog dijaloga | odnos plaća u privatnom i javnom sektoru | publikacija