Kazalište ZKM

ZKM je za članove sindikata udruženih u Maticu osigurao popust u iznosu od 3 eura po ulaznici za redovne cijene predstava iz repertoara.

16.01.2024. u 15:23

Kazalište Gavella

Ulaznice po cijeni od 8 eura po predstavi i pretplatna kartica od minimalno 4 ulaznice, po cijeni od 6 eura po ulaznici za članove sindikata udruženih u Maticu.

10.10.2017. u 13:25