Povijest

Matica hrvatskih sindikata osnovana je 27. veljače 1993. godine kao Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika.

Povelju o osnivanju Matice potpisali su Milena Delak ispred Strukovnog sindikata medicinskih sestara–medicinskih tehničara, Liljana Aleksić-Kulakovski ispred Nezavisnog sindikata bibliotečnih djelatnika, Vilim Ribić ispred Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Petar Novački ispred Sindikata djelatnika srednjih škola i učeničkih domova, Mirjana Špoljar ispred Sindikata hrvatskih učitelja i Radoslav Golac ispred Sindikata radnika u djelatnosti socijalne skrbi.

Od svojeg osnivanja Matica sudjeluje u kolektivnom pregovaranju, te je sudjelovala u donošenju Nacionalnog ugovora i Općeg kolektivnog ugovora.

1996. godine Matica aktivno sudjeluje u izradi Zakona o radu, u koji su ugrađeni neki naši prijedlozi, primjerice institut radničkog predstavnika.

Izmjenom Statuta, u svibnju 1997., Matica mijenja ime u Matica hrvatskih sindikata javnih službi. Matica kontinuirano sudjeluje u pregovorima o plaćama, a u razdoblju od 1997. do 1999. godine ugovara najveći rast plaća u povijesti RH.

Od prvog saziva 1998. sve do danas, predstavnici Matice aktivno sudjeluju u radu Gospodarsko – socijalnog vijeća.

U prosincu 1999. godine Matica objavljuje plaćeni oglas u korist promjene vlasti. Krajem 2000. godine Matica organizira veliki štrajk protiv smanjenja plaća. U rujnu 2001. Matica potpisuje socijalni sporazum “Partnerstvo za razvoj”. Nakon četverogodišnjih pregovora, 2004. godine uveden je Doprinos solidarnosti. (Nažalost, ukinut je odlukom Ustavnog suda 2005. godine.)

2003. Matica s ostalim sindikalnim središnjicama sudjeluje u prosvjedima protiv izmjena Zakona o radu.

U srpnju 2006. godine Matica mijenja ime u Matica hrvatskih sindikata javnih i državnih službi. U prosincu 2006. godine Matica podupire štrajk prosvjetnih djelatnika.

Zahvaljujući angažmanu Matice, 2008. godine, nakon dugogodišnjih pregovora, donosi se Zakon o minimalnoj plaći, a Matica dobiva svoje današnje ime.

U lipnju 2010. Matica sudjeluje u organizaciji svesindikalnog sabora na kojem je prisustvovalo oko tisuću sudionika, predstavnika sindikata udruženih u sindikalne središnjice, ali i sindikata koju djeluju izvan njih. U srpnju iste godine Matica zajedno s drugim sindikalnim središnjicama prikuplja i predaje 717.000 potpisa za raspisivanje referenduma o Zakonu o radu. (Nažalost, Ustavni sud je referendumsko pitanje proglasio neustavnim zbog čega referendum nije raspisan.)

U listopadu 2012. Matica organizira veliku prosvjednu povorku sindikata u obranu socijalne države – protiv zatvaranja radnih mjesta, smišljenog smanjenja cijene rada i protiv politike strogih mjera štednje koja nemilice udara po obrazovanju i zdravstvu.

27. veljače 2013. Matica hrvatskih sindikata slavi svoj 20. rođendan.

1. svibnja 2013. godine Matica i druge sindikalne središnjice, na Trgu bana Josipa Jelačića, organiziraju masovni prosvjed pod nazivom „Mijenjajte smjer“.

U studenom 2013. godine sindikalne središnjice povlače se iz rada GSV-a zbog nespremnosti Vlade za održavanje socijalnog dijaloga i destrukcije odnosa između socijalnih partnera.

25. veljače 2014. Matica zajedno s drugim sindikalnim središnjicama organizira „generalni štrajk solidarnosti“ kako bi se upozorilo na štetnost donošenja novog Zakona o radu.

20. svibnja 2014. Matica hrvatskih sindikata pred Ustavnim sudom ukazuje na zabrinjavajuću sporost te institucije u rješavanju zahtjeva za ocjenom ustavnosti upućenih od strane sindikata – protiv

Zakona o reprezentativnosti, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentu složenosti poslova u javnim službama, Zakona o uskrati materijalnih prava (božićnica i regres, dodatak za godine staža – 4, 8, 10 %).

U lipnju 2014. godine Matica podržava inicijativu 17 sindikata javnih i državnih službi za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o donošenju zakona protiv izdvajanja pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru (tzv. outsourcing).

U listopadu 2014. godine Matica započinje s provedbom svog prvog projekta financiranog iz europskih fondova (ESF) pod nazivom „Osnaživanje organizacijskih vještina i kapaciteta sindikalnih udruženja s ciljem unapređenja i osiguranja održivosti socijalnog dijaloga“.

U studenom 2014. godine Matica u organizaciji s drugim sindikalnim središnjicama, Nezavisnim cestarskim sindikatom, Sindikatom radnika hrvatskih cesta i autocesta i sedam udruga civilnog

društva Hrvatskom saboru predaje prikupljene potpise za raspisivanje referenduma protiv koncesije hrvatskih autocesta.