Zaštita na radu postaje temeljno načelo MOR-a

11.06.2022. u 13:46 Novosti

Ovogodišnje 110. zasjedanje Međunarodne konferencije rada održano je u Ženevi u razdoblju od 27. svibnja do 11. lipnja 2022. godine, u obliku koji je kombinirao sudjelovanje na virtualnim sastancima i osobno prisustvo tripartitnih izaslanstava na raznim odborima. Na Međunarodnoj konferenciji rada, najvećem svjetskom okupljanju posvećenom svijetu rada, sudjeluju predstavnici vlada, sindikata i poslodavaca iz 187 država članica Međunarodne organizacije rada. Ove godine hrvatske sindikalne središnjice predstavljale su Ivana Šepak- Robić iz Matice hrvatskih sindikata i Katarina Rumora iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Zasjedanje je održano u punom formatu koji uključuje stalni Odbor za primjenu standarda te tri tehnička odbora na kojima se raspravljalo o strateškom cilju zapošljavanja kao dijelu praćenja mehanizama Deklaracije Međunarodne organizacije rada o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju, o dostojanstvenom radu te o socijalnom i solidarnom gospodarstvu.

Održana je i prva rasprava o novom međunarodnom standardu koji bi obuhvatio naukovanje. Dogovoren je okvir koji će sljedeće godine biti temelj za izradu preporuke o naukovanju. Kao i svake godine, Odbor za primjenu standarda bavio se najtežim kršenjima standarada Međunarodne organizacije rada od strane država članica.

Na Konferenciji je donesena rezolucija kojom se zaštita na radu svrstava u temeljna načela i prava na radu. Pored dosadašnjih načela i prava koja se odnose na slobodu udruživanja i djelotvorno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje diskriminacije u odnosu na zapošljavanje i zanimanje, ukidanje svih oblika prisilnog rada te djelotvorno ukidanje dječjeg rada, države članice Međunarodne organizacije rada sada će biti obvezne poštivati i unaprjeđivati načela i prava koja se odnose na sigurnu i zdravu radnu okolinu. Predmetna prava i obveze proizlaze iz Konvencije br. 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini i Konvencije br. 187 o promotivnom okviru za zaštitu na radu, a na Konferenciji je odlučeno kako će se Konvencija br. 155 i Konvencija br. 187 (koju Hrvatska nije ratificirala) smatrati temeljnim konvencijama. Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na radu tako je izmijenjena na način da se u nju uključila i sigurna i zdrava radna okolina na radu, čime je ispravljena pogreška iz 1998. godine kada je zaštita na radu, unatoč izraženim stavovima o njenoj važnosti, izostavljena iz Deklaracije.

Uvrštavanje zaštite na radu u temeljna načela i prava je i značajan sindikalni uspjeh na međunarodnoj razini, budući da su sindikati uložili znatne napore kako bi nametnuli stavljanje ove teme na dnevni red Međunarodne konferencije rada i osigurali izglasavanje rezolucije.


Tagovi | Međunarodna konferencija rada | MOR | zaštita na radu