Vlada će pristupiti ratifikaciji Konvencije br.144 MOR-a o tripartitnim konzultacijama

29.03.2018. u 14:02 Novosti

U Zagrebu, u utorak 27. ožujka  u okviru kampanje za promociju ratifikacije Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama je održana  nacionalna tripartitna rasprava u suradnji s Međunarodnim centrom za osposobljavanje Međunarodne organizacije rada. Sudionici tripartitne rasprave bili su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatske udruge poslodavaca, Matice hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge radničkih sindikata i Nezavisnih hrvatskih sindikata koji su donijeli Zaključke nacionalne tripartitne rasprave, čime je na zahtjev sindikalnih središnjica izražena suglasnost kako je potrebno što prije pristupiti ratifikaciji Konvencije br. 144., kako bi se proces ratifikacije moga dovršiti do stote obljetnice postojanja Međunarodne organizacije rada.

Usvojeni zaključci predviđaju provođenje aktivnosti u cilju promicanja djelotvornih konzultacija na nacionalnoj razini između javnih vlasti te reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata više razine. U svrhu promicanja provedbe međunarodnih standarda rada MOR-a, prepoznaje se potreba za uspostavljanjem tripartitnog mehanizma u svakoj od faza aktivnosti, preko utvrđivanja dnevnog reda MOR-a, ratifikacije međunarodnih standarda i nadzora njihove primjene do otkazivanja ratificiranih konvencija, kao i u svrhu savjetovanja o ostalim aktivnostima MOR-a, poput tehničke suradnje i pomoći, provedbe rezolucija i zaključaka Međunarodne konferencije rada i sastanaka. Također, uz navedeno donesena je suglasnost kako je potrebno što prije pristupiti osnivanju Povjerenstva GSV-a koje će se direktno baviti aktivnostima MOR-a i pitanjima koje sažima Konvencija, a kojem će Vlada Republike Hrvatske kroz Samostalnu službu za socijalno partnerstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, pružati administartivnu potporu. Dogovoreno je kako će se usvojeni zaključci dostaviti Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Svrha Konvencije br. 144. promicanje je tripartizma i socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini, kroz osiguravanje uključenosti organizacija poslodavaca i radnika u svakoj fazi aktivnosti MOR-a povezanih sa standardima. U mnogim zemljama upravo temeljem ove Konvencije osnažen je i pokrenut socijalni dijalog na nacionalnoj razini o nizu pitanja. Konvencijom se predviđaju učinkovite konzultacije između Vlade i organizacija poslodavaca i radnika o nizu aktivnosti vezanih za utvrđivanje međunarodnih radnih standarda, a ratificiranje iste ima za posljedicu informiranije i reprezentativnije odluke, veće preuzimanje odgovornosti za odluke te se promiče bolje upravljanje i implementacija drugih konvencija i preporuka, čime se pokazuje jasna privrženost temeljnim vrijednostima MOR-a.

Iako je Konvencija br.144 jedna od 12 ključnih Konvencija MOR-a Republika Hrvatska je uz Maltu i Luksemburg jedina državna članica Europske unije koja je nije ratificirala.


Tagovi | ILO | Konvencija br.144 | Matica hrvatskih sindikata | Međunarodna organizacija rada | MOR | sindikalne središnjice