Vilim Ribić jednoglasno izabran za predsjednika Matice u još jednom mandatu

05.03.2016. u 15:18 Novosti

U subotu, 5. ožujka 2016. održana je 1. sjednica u VIII sazivu Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata. Na sjednici je izložen pregled aktivnosti i učinaka Matice u 2015. godini, raspravljano je o aktualnim sindikalnim temama te je predložena politika za 2016. godinu. Nakon rasprave jednoglasno su prihvaćeni pregled aktivnosti, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora te je usvojena politika Matice za 2016. godinu.

Ovogodišnja sjednica bila je posebna obzirom da je ova godina izborna godina za Maticu. Održani su izbori za Nadzorni odbor, Člansko vijeće i predsjednika Matice hrvatskih sindikata.

Na mandat od 3 godine u Nadzorni odbor izabrani su g. Želimir Dulčić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, g. Jere Bilan iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, g. Mario Zajec iz Općeg sindikata MUP-a, gđa. Ljiljana Sambol iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i gđa. Ariana Bogner Boroš iz Sindikata hrvatskih učitelja. U Člansko vijeće Matice izabrani su gđa. Heli Hajdić Nikolić (NSZVO), g. Tomislav Teri (OS MUP-a), g. Zoran Šinjak (HSSMS-MT), g. Aleksandar Lukadinović (SHU) i gđa. Sonja Šimić iz Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske.

Za predsjednika Matice hrvatskih sindikata, tajnim glasovanjem, ponovno je izabran g. Vilim Ribić sa jednoglasnom podrškom od 49 glasova.

Nakon Velikog vijeća Matice, održana je i sjednica Velikog Vijeća Vertikale obrazovanja na kojoj je obavljena redovna rotacija čelnika Vertikale. Funkciju predsjednika Vertikale obrazovanja u narednom mandatu obnašat će g. Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Čestitamo g. Ribiću i članovima Nadzornog odbora i Članskog vijeća na izboru!


Tagovi | Člansko vijeće | izbori | Nadzorni odbor | predsjednik Matice | predsjednik Vertikale | Veliko vijeće | Vilim Ribić