ETUC: Socijalna zaštita za sve – Europska konferencija o socijalnoj sigurnosti

Konferencija je bila fokusirana na europske izazove u odnosu na primjerenost mirovina, s naglaskom na referentne okvire EU i trendove nedavnih reformi mirovinskog sustava.

25.09.2019. u 15:10