ETUC: Socijalna zaštita za sve – Europska konferencija o socijalnoj sigurnosti

25.09.2019. u 15:10 Novosti

Dvodnevna konferencija Europske konfederacije sindikata (ETUC) „SociAll – socijalna zaštita za sve“ na visokoj razini o socijalnoj sigurnosti održana je u Zagrebu 23. i 24. rujna 2019. Okupila je predstavnike sindikata, stručnjake i ustanove, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

Sudionici su bili fokusirani na europske izazove u odnosu na primjerenost mirovina, s naglaskom na referentne okvire EU-a i trendove nedavnih reformi mirovinskog sustava te na osmišljavanje sustava i mogućnosti financijske politike u ostvarivanju učinkovitih i primjerenih mirovina za sve.

Hrvatske članice ETUC-a – SSSH i NHS shvaćaju organizaciju tako važne konferencije u Hrvatskoj kao priznanje i iskazivanje solidarnosti Inicijativi 67 je previše te rezultatima koje je ona dosad postigla, a koju su, upravo tijekom prvoga dana konferencije, predstavili Darko Šeperić ( SSSH), Mirela Bojić (MHS) i Marija Hanževački (NHS).

U svom uvodnom govoru, konfederalna tajnica ETUC-a Liina Carr, podsjetila je na Europski stup socijalnih prava – ESSP, u sklopu kojeg je utvrđeno 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna tržišta rada i sustavi socijalne skrbi i njihovo dobro funkcioniranje. Stup je, ponajprije, usmjeren na europodručje, ali primjenjuje se na sve države članice EU-a koje u njemu žele sudjelovati. Ostvarivanje načela i prava definiranih u Europskom stupu socijalnih prava zajednička je odgovornost država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i ostalih dionika.

Liina Carr je posebnu pozornost skrenula na važnost načela 12. i 20. vezana uz socijalnu zaštitu, te dohodak u starosti i starosnu mirovinu. Sukladno njima, bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i samozaposlene osobe, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu. Isto tako, umirovljeni radnici i samozaposlene osobe imaju pravo na mirovinu koja odgovara njihovim doprinosima i čini primjeren dohodak. Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na mirovinu. Sve starije osobe imaju pravo na resurse koji im osiguravaju dostojanstven život. Unatoč ovim zapisanim načelima, dvije godine od usvajanja ESSP-a, uočena je silazna, a ne uzlazna konvergencija uspoređujući zemlje pristupnice te nedovoljna razina socijalne zaštite, naglasila je Carr.

Savjetnica u ETUC-u Marina Monaco, nadovezala se kako rezultati praćenja provedbe načela ESSP-a nisu ohrabrujući; po cijeloj Europi se povećavaju nejednakosti, velika je prisutnost rizika siromaštva za starije od 65 godina, a razlike u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca se još povećavaju.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik SSSH Mladen Novosel napomenuo je kako je naša Vlada prisustvovala proglašenju Europskog stupa socijalnih prava u studenome 2017. u Göteborgu, te kaže kako mu je pristupila – međutim, uskoro će biti dvije godine od toga događaja, a da socijalni partneri u Hrvatskoj o tome od Vlade nisu dobili nikakvu informaciju. Osvrnuo se i na činjenicu da će Hrvatska u prvom polugodištu sljedeće godine po prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije i to u ključnom trenutku, jer je riječ o prvom predsjedanju u vremenu nove Europske komisije. Ni oko ovog važnog pitanja Vlada RH nije smatrala potrebnim ne samo dogovoriti suradnju sa socijalnim partnerima tijekom predsjedanja i iskoristiti naše kapacitete za organizaciju nekih događanja, već se nije niti konzultirala apsolutno ni o čemu, pa tako ni samo par mjeseci prije početka predsjedanja mi još uvijek ne znamo koji su hrvatski prioriteti.

Na učinkovitost i probleme mirovinskih sustava te primjerenost mirovina u odnosu na demografske izazove i izazove na tržištu rada osvrnuli su se govornici iz nekoliko europskih zemalja prikazujući svoje primjere.

Tijekom drugoga dana europske konferencije raspravljalo se  o primjerenoj i učinkovitoj socijalnoj zaštiti u odnosu na ekonomske i fiskalne perspektive, regulativnim shemama za mirovine i financijske okvire: oblikovanju pravednosti, učinkovitosti, primjerenosti i transparentnosti, provedbi Preporuke o pristupanju socijalnoj zaštiti za radnike i samozaposlene te osmišljavanju i financiranju socijalne zaštite za sve na europskoj razini.


Tagovi | ETUC - Europska konfederacija sindikata | Liina Carr | Mirela Bojić | mirovinski sustav | Mladen Novosel | NHS | SSSH