Međunarodna konferencija rada usvojila Konvenciju br. 190 i Deklaraciju za budućnost rada

U okviru obilježavanja 100. obljetnice Međunarodne organizacije rad (MOR) u Ženevi je od 10. do 21. lipnja 2019. godine održano 108. zasjedanje Međunarodne konferencije rada.

09.07.2019. u 16:13