Međunarodna konferencija rada usvojila Konvenciju br. 190 i Deklaraciju za budućnost rada

09.07.2019. u 16:13 Novosti

U okviru obilježavanja 100. obljetnice Međunarodne organizacije rad (MOR) u Ženevi je od 10. do 21. lipnja 2019. godine održano 108. zasjedanje Međunarodne konferencije rada. Međunarodna konferencija rada najvažniji je događaj u djelovanju Međunarodne organizacije rada, specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda čiji je osnovni zadatak osiguranje boljih uvjeta rada i položaja radnika u cijelome svijetu te dostojanstvenog rada za sve. MOR postavlja međunarodne standarde rada i promiče temeljna prava radnika.

U radu ovogodišnje povijesne Konferencije sudjelovalo je više od 6000 zastupnika iz redova vlada, sindikata i poslodavaca iz svih država članica MOR-a te promatrača iz brojnih nevladinih organizacija. U radničkom izaslanstvu Republike Hrvatske na dvotjednom zasjedanju sudjelovale su Ivana Šepak-Robić, pravnica Matice hrvatskih sindikata i Dijana Šobota iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

U fokusu Konferencije bila je budućnost rada. Zahtjevni pregovori i dugotrajne rasprave završili su usvajanjem dva izuzetno važna dokumenta: Deklaracije za budućnost rada i Konvencije o suzbijanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

Deklaracija za budućnost rada

Stoljetna deklaracija za budućnost rada predstavlja potvrdu relevantnosti i važnosti mandata MOR-a u svijetu rada koji se mijenja i svojevrsni je putokaz za buduće djelovanje MOR-u i njegovim članicama. Naglasak stavlja na potrebu jačanja institucija rada i osiguravanje adekvatne zaštite za sve radnike, promicanje održivog, inkluzivnog rasta i pune i produktivne zaposlenosti te na činjenicu da ljudi moraju imati koristi od promjena u svijetu rada.

Deklaracija poziva države članice MOR-a da kroz socijalni dijalog rade zajedno na sljedećim područjima: puna zaposlenost i dostojanstveni rad; adekvatna zaštita, uključujući adekvatnu minimalnu plaću; zaštita zdravlja i sigurnosti na radu; maksimalno ograničenje radnoga vremena; poštovanje temeljnih radničkih prava; učinkovito ostvarenje rodne jednakosti; cjeloživotno učenje i kvalitetno obrazovanje za sve; univerzalni pristup obuhvatnoj i održivoj socijalnoj zaštiti; odgovarajuća zaštita privatnosti i osobnih podataka i učinkovito priznavanje prava na kolektivno pregovaranje.

Konvencija br. 190. o suzbijanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada

Nakon dvogodišnje rasprave, Međunarodna konferencija rada je na svojem 108. zasjedanju, 21. lipnja 2019. godine s 439 glasova za, 7 protiv i 30 suzdržanih, usvojila Konvenciju o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada te pripadajuću Preporuku. Konvencijom br. 190 po prvi puta se utvrđuje globalno pravo svih radnika na rad bez nasilja i uznemiravanja, nasilje i uznemiravanje u svijetu rada određuje se kao raspon neprihvatljivih ponašanja i praksi ili prijetnji, bilo da su se dogodile jednom ili više puta, koje imaju cilj ili posljedicu ili je vjerojatno da će imati posljedicu u fizičkoj, psihičkoj, seksualnoj ili ekonomskoj šteti.

Konvencija štiti radnike i druge osobe u svijetu rada, uključujući zaposlenike definirane nacionalnim pravom i praksom, kao i osobe koje rade neovisno o njihovom ugovornom statusu, osobe na osposobljavanju, radnike kojima je završilo zaposlenje, volontere, tražitelje posla i prijavitelje za posao te pojedince koji imaju autoritet, obveze ili odgovornosti poslodavca. Primjenjuje se na sve sektore, u formalnoj i neformalnoj ekonomiji, u gradskim i ruralnim područjima.

Konvencija obvezuje na usvajanje zakonodavstva koje će regulirati i zabraniti nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, odgovarajućih mjera za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjera za nadzor i izvršenje zakonodavstva, kao i osiguravanje učinkovitih pravnih lijekova.

Preporuka uz Konvenciju detaljnije nadopunjava i pojašnjava tekst same Konvencije, koja stupa na snagu dvanaest mjeseci nakon datuma registriranja ratifikacije od strane dvije države članice MOR-a.

Detaljnije informacije o Konferenciji, kao i tekstovi Deklaracije za budućnost rada i Konvencije br. 190. dostupni su ovdje.


Tagovi | Deklaracija za budućnost rada | Konvencija o suzbijanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada | Matica hrvatskih sindikata | Međunarodna konferencija rada | Međunarodna organizacija rada | socijalni dijalog