Temeljni kolektivni ugovor za javne službe – analiza parafiranog teksta

Analiza donosi pregled i komentar najbitnijih ugovorenih materijalnih prava te traženih sindikalnih zahtjeva koji u pregovorima nisu uspjeli biti ostvareni.

29.11.2017. u 16:43