Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske se izborio da domovi za starije ostanu javne službe

01.12.2023. u 12:37 Novosti

Prijedlog novog Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama bio je poseban izazov za Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske.

Posebno skrećemo pozornost na odredbu čl. 51. Zakona o plaćama koja je rezultat višemjesečnog truda i zalaganja predsjednice Sindikata Jadranke Dimić, da kroz višekratne sastanke sa ministrom Marinom Piletićem i ostalim dužnosnicima, ugradi odredbu kojom osiguravamo  status javnih službi decentraliziranim domovima za starije. U samom nacrtu Zakona domovi za starije čiji je osnivač županija, nisu bili obuhvaćeni nacrtom ovog Zakona.

Istim su bile obuhvaćene samo ustanove čije se plaće osiguravaju u državnom proračunu, odnosno isplaćuju putem COP-a (Centraliziranog obračuna plaća).

Time se zaposlenicima domova nad kojima su osnivačka prava prenesena na jedinice područne (regionalne) samouprave osigurao isti status koji imaju zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH. To znači, da će se na zaposlenike decentraliziranih domova i nadalje primjenjivati ugovorena prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi kao i Uredba o koeficijentima.


Tagovi | domovi za starije | Jadranka Dimić | javne službe | Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske | Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama