RTL Direkt, 28.4.2016. – Vilim Ribić o prvih 100 dana Vlade RH

29.04.2016. u 10:03 Novosti

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata gostovao je u emisiji RTL Direkt u kojoj je ocjenio prvih sto dana Vlade. Snimku intervjua s popratnim tekstom prenosimo s RTL-ove web stranice Vijesti.hr:

SINDIKALIST NIJE ZADOVOLJAN

Ribić o prvih 100 dana: ‘Vlada je sklopljena u zadnji tren i sad se svi ti ljudi uče na pozicijama’

Čuli smo u RTL anketi što o sto dana Vlade misle građani, a mi smo u RTL Direktu provjerili što o tom razdoblju kaže Vilim Ribić

Hitna privatizacija, digitalizacija, racionalizacija, debirokratizacija. To je ono što u Vladinom reformskom paketu treba ubrzati ekonomiju i gospodarstvo. Ali cijenu će platiti i građani.

Uvodi se imovinski cenzus za sve socijalne nakande, pa i za dječji doplatak. Godine 2018. i porez na nekretnine. A TV voditelje gledat ćete dok im ne ispadne gebis.

Reformski paket koji je Vlada danas predstavila najkasnije u subotu mora otići u Bruxelles, a subota je točno stoti dan ove Vlade.

Čuli smo u RTL anketi što o tih sto dana Vlade misle građani, a mi smo u RTL Direktu provjerili što o tom razdoblju kaže građanin Vilim Ribić, predsjednik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Kako Vi ocjenjujete ovih prvih sto dana?

“Složio bih se s ovim kako su građani ih ocijenili. Vlada nije pokazala da možemo biti sigurni i da možemo razviti optimizam prema onome što nas čeka. Ne kažem da se to neće dogoditi. Ali, do sada su se bavili sporednim pitanjima, međusobnim sporovima, izostala je operativna efikasnost i konkretni potezi. To je zato što je Vlada sklopljena u zadnji čas, u teškim pregovorima te što nije postojao pripremljeni tim za provedbu konkretnih zadataka. Svi se ti ljudi sad uče na pozicijama kao što je to hrvatski dobri običaj”.

Ali, nešto se počelo događati – Vlada je danas predstavila ovaj reformski paket, kako se Vama čini?

“U tom paketu su one najvažnije stvari jako loše riješene. Ima jako puno mjera koje zaslužuju potporu i mi ćemo ih podržati. Podržat ćemo jačanje poslovne klime, kurikularnu reformu, reformu javne uprave u dobrom dijelu”.

Podržat ćete ono što ne dira u vaše interese?

“Ovisno kako shvaćamo interese. Ljudi u javnoj upravi znaju koliko im je sustav neefikasan. Ali, nisu oni za to krivi, nego oni koji organiziraju njihov radni proces. Možda da se vratim, nedostaju neke temeljne stvari – reforma javnih poduzeća. To je jedna od najvećih prepreka rasta i razvoja Hrvatske. A ono što je najveći prigovor je to što do 2020. godine imamo prijicirane stope rasta od najviše 2,3 posto. S tim stopama rasta ne možete zaustaviti odlazak ljudi, niti povećati zaposlenost, niti povećati BDP i rast proizvodnje. To je zato što je u fokusu javni dug. Bavljenje javnim dugom je u suprotnosti s rastom”.

Ali se iz tog začaranog kruga se mora izaći jednom?

“Jasno da se mora. Mora se jačati agregatna potražnja, a to nemate nigdje. Sami kažu da je potražnja jedna od rijetkih poluga rasta, a onda na tom planu ne poduzimaju ništa”.

Ono što je najbitnije za 250.000 naših građana koji rade u javnom i u državnom sektoru jest da Vlada kroz reformu javne uprave želi reformirati i sustav plaća. Dakle, ideja je da svako ima fiksni plus varijabilni dio plaće ovisno o učinku, je li to vama sindikatima prihvatljivo?

“To je pravedno, ali je jako teško izvedivo u javnoj upravi. To traži dugotrajnu prilagodbu i traži ljude koji razumiju sustav iznutra. Nema nagrađivanja ako nema objektivnog ocjenjivanja. U javnoj upravi nemate motivaciju koja postoji u privatnom sektoru. Privatnik neće nagraditi nekoga tko mu ne radi dobro. A u javnom sektoru vi tu motivaciju nemate. On će nagraditi nekoga s kim si je dobar. Kako razbiti te krive motive, to je ključno pitanje”.

Premijer je danas govorio o radnom vijeku od 67 godina, a to je potvrdila i ministrica rada Nada Šikić. Pretpostavljam da vas u znanosti i visokom obrazovanju to ne dira mnogo jer neki profesori predaju i sa više od 70 godina?

“Za naše profesore to nije problem. Ali, to je problem za medicinske sestre, građevinske radnike… To je strašan problem i to je neprihvatljivo. Sindikat to neće podržati”.

Jasno vam je za novaca za 6-postotni rast plaća nema. Kako ćete se postaviti sutra na pregovorima s Božom Petrovom?

“Pitat ću ga kako nema novaca. Novca ima, ali nam moraju reći ‘novca nema za radne ljude u javnom sektoru, za njih nismo predvidjeli novac’. A mi ćemo im tada reći zašto je to jako krivo. Ipak, mi smo svjesni da je to neizvedivo za javne financije ove godine”, zaključio je Ribić.


Tagovi | RTL Direkt | Vilim Ribić | Vlada RH