Radi pandemije COVIDa-19 donesene promjene u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

22.04.2020. u 12:37 Novosti

U petak, 17. travnja 2020. godine Hrvatski sabor je jednoglasno, po hitnom postupku usvojio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Uslijed situacije izazvane pandemijom korona virusa COVID-19, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20; u daljnjem tekstu: Zakon) dopunjen je s nekoliko odredaba kojima se predviđa mogućnost zastajanja s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika fizičke osobe. Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina) ovrhu na novčanim sredstvima fizičkih osoba tako neće provoditi za vrijeme važenja ovog Zakona odnosno 3 mjeseca od njegovog stupanja na snagu (na snagu je stupio 18. travnja 2020. godine). Samim Zakonom je predviđena i mogućnost produljenja njegovog važenja za dodatna tri mjeseca, što Vlada RH može učiniti svojom odlukom.

Obustava provedbe ovrhe ne odnosi se na:

– ovrhe radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta

– druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (to su u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja)

– tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine

– ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka

– u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun stambene pričuve).

Ako ovršenik nema niti jednu od prethodno navedenih osnova na koje se obustava odnosi, Fina će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje odnosno bankama neće slati naloge za izvršenje. Također, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teče zatezna kamata pa Fina neće obračunavati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje.

Nakon prestanka posebnih okolnosti, Fina će nastaviti s provedbom ovrhe sukladno odredbama Zakona, što znači da će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Slijedom navedenog, Fina je u ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine izvijestila da prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima svih fizičkih osoba, osim u Zakonom propisanim iznimnim slučajevima. Fina je tako zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba, što uključuje 234.587 građana/potrošača i 10.269 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost. Također, zastala je s provedbom gotovo 1,1 milijun osnova za plaćanje, pri čemu iz Fine ističu da ukupan iznos nenaplaćenog duga ovršenika fizičkih osoba za koji se zastalo u provedbi ovrhe iznosi 17,2 milijarde kuna glavnice i 6,7 milijardi kuna kamata.

Za 233.109 ovršenika fizičkih osoba Fina će bankama dati naloge za deblokadu njihovih računa. U blokadi će i dalje ostati 8.015 ovršenika fizičkih osoba, budući da su u njihovim očevidnicima evidentirane neke osnove za plaćanje po kojima se ovrha nastavlja provoditi, najčešće za uzdržavanje djeteta, a iznos koji otpada na te ovršenike doseže 854,7 milijuna kuna glavnice i 232,9 milijuna kuna kamata.

Ovrha u odnosu na pravne osobe se nastavlja provoditi sukladno Zakonu, ali se ne obračunava zakonska zatezna kamata. Odredba o tome da ne teče zatezna kamata ne odnosi se samo na tražbine za koje se provodi ovrha, već općenito na sve pravne odnose u kojima je došlo do zakašnjenja u plaćanju.


Tagovi | korona virus | ovrha | Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima