Prosvjedna povorka povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada

04.05.2018. u 09:02 Novosti

Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Matica hrvatskih sindikata i Savez samostalnih sindikata Hrvatske obilježili su prosvjednom povorkom pod sloganom “Za reforme za ljude”u kojoj je bilo oko 5.000 prosvjednika. Prosvjedna povorka kretala se Zagrebom, od Trga kralja Petra Krešimira IV do parka Maksimir gdje su se okupljenima obratili čelnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel, predstavnici mladih i umirovljenika Filipa Bašić i Milan Tomičić te predsjednik Matice hrvatskih sindikata, Vilim Ribić.

U nastavku donosimo dijelić atmosfere u fotogaleriji te audio zapise govora sudionika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govor Vilim Ribić:

 

Govor Mladen Novosel:

 

Govor Milan Tomičić:

 

1. Za pravedne plaće i bolje uvjete rada

 • Pravedna raspodjela i preraspodjela društvenog bogatstva – smanjivanje nejednakosti boljim sustavom kolektivnog pregovaranja i pravednijim poreznim sustavom, što će pozitivno utjecati i na demografiju, pravednija raspodjela novostvorene vrijednosti između profita i plaća, smanjivanje jaza u plaćama muškaraca i žena, prestanak prelijevanja nacionalnoga bogatstva u privilegije i povlastice koje ne proizlaze iz rada.
 • Povećanje plaća u privatnom i javnom sektoru – poticanje kolektivnoga pregovaranja, osnaživanje domaće potrošnje, jačanje nacionalne ekonomije te podizanje životnog standarda građana.
 • Povećanje minimalne plaće – na najmanje 50 posto prosječne, te sprečavanje njene zloupotrebe.
 • Stvaranje zdravih i kvalitetnih radnih mjesta – suzbijanje nezakonite upotrebe nestandardnih oblika ugovora o radu, bolje ciljanje mjera aktivne politike zapošljavanja i poticanje otvaranja sigurnih, dobro plaćenih radnih mjesta, jamčenje slobode sindikalnog organiziranja, adekvatne zaštite na radu, primjerenih uvjeta rada te bolje usklađivanje privatnog i profesionalnog života.

2. Za dostojanstvenu starost

 • Snižavanje dobi za odlazak u mirovinu – ukidanje zakonske odredbe o povećanju dobi na 67 godina i postepeno snižavanje dobi umirovljenja sukladno rastu društvenog bogatstva.
 • Penaliziranje poslodavaca, a ne radnika – protiv povećanja penalizacije radnika zbog prijevremenog umirovljenja, zato što to, u pravilu, nije njihov dobrovoljni izbor, nego počesto rezultat diskriminacije starijih radnika od strane poslodavaca.
 • Uvođenje reda u prihode mirovinskog sustava – održivost mirovinskog sustava i adekvatnost mirovina osigurati suzbijanjem sive ekonomije uključujući neprijavljeni rad, nadzorom nad primjenom zakona i kolektivnih ugovora, rastom zaposlenosti i plaća te razdvajanjem radničkih i povlaštenih mirovina u zasebne fondove.
 • Povećanje mirovina umirovljenicima – utvrditi model pravednijeg određivanja i usklađivanja vrijednosti mirovina, koji će spriječiti pad njihove kupovne moći i podići udio u prosječnoj plaći te poboljšati materijalni status umirovljenika.

3. Za kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja i budućnosti

 • Stavljanje učenika i studenata u središte reforme – reformu koncipirati i provesti zbog mladih i društva u cjelini, o čemu je nužno postići politički i društveni konsenzus.
 • Podizanje kvalitete obrazovanja na svim razinama – provedba Cjelovite kurikularne reforme, promjena metoda poučavanja, modernizacija i integracija sveučilišta, ukidanje školarina i svih oblika upisne politike prema statusnim kriterijima.
 • Razvijanje društva znanja povećanjem izdvajanja za obrazovanje i znanost te istraživanje i razvoj – osiguranje napredovanja nastavnika, povećanje materijalnih izdvajanja nužnih za provedbu reformi te povećanje udjela BDP-a za istraživanje i razvoj na najmanje 1,5 posto.
 • Bolje povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada – uvođenje prakse tijekom školovanja a ne po završetku, uspostava efikasnog sustava obrazovanja i osposobljavanja odraslih te priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.

4. Za efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima

 • Jačanje javnog zdravstva, zaustavljanje komercijalizacije usluga i privatizacije primarne zdravstvene zaštite – javno zdravstvo mora ostati javno, temeljeno na društvenoj solidarnosti te humanističkim vrijednostima jednakosti, digniteta i profesionalne etike, jačati preventivnu medicinu razvojem primarne zdravstvene zaštite i razviti sustav koji će privući i zadržati vrhunske stručnjake.
 • Osiguranje pravodobnosti i dostupnosti usluga, uključujući inovativnih lijekova, svim građanima – neovisno o socijalnom statusu i mjestu stanovanja.
 • Unapređivanje zdravstvenog sustava – provesti cjelovitu informatizaciju, standardizirati usluge i bolje organizirati sustav za korisnike (pristup zdravstvenoj zaštiti vodeći računa o profesionalnim i drugim obvezama korisnika).
 • Uvođenje metodologije praćenja odnosa troška i učinka odnosno zdravstvenih ishoda – građani financiraju javno zdravstvo te za uloženi novac očekuju najkvalitetniju skrb.

5. Za učinkovito pravosuđe i javnu upravu te vraćanje povjerenja građana u institucije reforme za kvalitetniji život i ostanak ljudi u hrvatskoj!

 • Osiguranje brzog i efikasnog pravosuđa – doista neovisno, stručno, depolitizirano i nekorumpirano sudstvo, u kojem suci poznaju i dosljedno primjenjuju zakone i ratificirane konvencije i u kojem sudski sporovi završavaju u razumnom roku.
 • Stručno i depolitizirano upravljanje – očuvati institucionalnu memoriju jačanjem stručnosti i kontinuiteta kadrova, državnim institucijama osigurati potrebnu logistiku, depolitizirati upravljanje javnim poduzećima postavljanjem stručne, a ne politički podobne uprave i stati na kraj korupciji.
 • Reformiranje teritorijalnog ustroja i bolje upravljanje – broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smanjiti na prihvatljiv i održiv broj prema objektivnim kriterijima, podići kvalitetu javnih politika i normativnog planiranja te jačati socijalni dijalog i postići društveni konsenzus o ključnim gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima.
 • Suzbijanje korupcije i sprječavanje sukoba interesa – demontaža usustavljene korupcije podići će BDP najmanje za 2 posto, a sprječavanje sukoba interesa zaustaviti nepotizam i šansu dati najstručnijima i najsposobnijima.

6. Za promjenu odnosa prema europskoj uniji i unutar nje – Europa za građane!

 • Razvoj autentičnog odnosa prema Europskoj uniji – na temelju vlastite procjene interesa hrvatskih stanovnika, umjesto nekritičkog preuzimanja gotovih recepata koje nam propisuju ili europski birokrati koji ne poznaju hrvatske okolnosti ili ih skriveni iza EU institucija, zapravo u biti propisuju oni krugovi u zemlji koji s interesima narodne većine nemaju nikakve veze.
 • Reformiranje EU i eurozone – prije bilo kakvog ulaska u čvršće europske integracije, a pogotovo u eurozonu, potrebno je zahtijevati bitne reforme Europske unije, a pogotovo europske zone, od onih koji od nas, nekad s pravom ali ponekad i ne, zahtijevaju provođenje i dobrih i loših reformi.
 • Oživljavanje europskog socijalnog modela – socijalnoj dimenziji EU dati jednaku važnost kao i ekonomskom upravljanju, a Europski stup socijalnih prava provesti konkretnim mjerama u svim zemljama kako bi i europske reforme išle u korist ljudi!