Poziv na prosvjed radnica i radnika u dječjim vrtićima: 22.10.2022. u 12:05h, Trg bana Jelačića

21.10.2022. u 10:23 Novosti

Matica hrvatskih sindikata poziva sve građane da izađu na prosvjed na Trgu bana Jelačića 22.10.2022. u 12:05 sati i podrže zaposlenike dječjih vrtića kojima je dosta rada u uvjetima koji su protivni zakonima, podzakonskim aktima i Ustavu RH!

Sigurnost djece, kvalitetna radna mjesta, dostupni i priuštivi vrtići za svu djecu, preduvjet su za kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj i stoga se zahtijeva hitno rješavanje problema, jer je za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje već odavno 12:05.

Organizatori prosvjeda su sindikati iz područja odgoja i obrazovanja: SOOH, SOMK, SRPOOH, SIKD, Udruga SIDRO te strukovne udruge odgajatelja “Krijesnice” Čakovec, “Verižice” Dubrovnik, “Terina” Vukovar i Udruge odgajatelja dječjih vrtića Zagreb.

Srž problema pročitajte u otvorenom pismu ministru obrazovanja, koje možete i sami potpisati na ovoj POVEZNICI.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

na pažnju ministra,

gospodina Radovana Fuchsa, prof.dr.sc.

                      ŽELITE LI NAŠ OTKAZ?!? 

Odričemo se odgovornosti za sve moguće posljedice pogrešnih odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinica lokalnih samouprava i drugih subjekata kao osnivača dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj zbog rada u uvjetima protivnim odredbama zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju rad predškolskih ustanova te jamče prava djeteta ! 

Poštovani Ministre, 

Mi dolje potpisani odgojitelji i ostali zaposleni u dječjim vrtićima, odričemo se odgovornosti za sve štetne posljedice po dijete/djecu, a zbog rada u uvjetima protivnim: 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu

 • broj upisane djece u odgojnu skupinu nije u skladu s propisanim odredbama,
 • prostorni uvjeti nisu u skladu s propisanim odredbama (3 m2 za dijete vrtićke dobi, 5 m2 za dijete jasličke dobi)
 • sigurnosni uvjeti nisu u skladu s propisanim odredbama (jedan odgojitelj sam u smjeni prisiljen svakodnevno ostavljati djecu u sobi bez nadzora prilikom obavljanja njege djeteta u prostoru za njegu i/ili pomoći djetetu u kupaonici)
 • broj stručnog odgojiteljskog kadra, stručnih suradnika, zdravstvenih voditelja, i tehničkog osoblja, posebice spremačica/spremača nije u skladu s propisanim odredbama
 • nezakonitosti u organizaciji i provedbi rada – rad osoba zaposlenim na poslovima pomoćnika za njegu i skrb, kojima nije dopušteno samostalno provoditi odgojno-obrazovni rad u skupini, no odlukom poslodavca svakodnevno borave u samostalnom radu tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati dežurstava, u periodu kojem odgojitelji nisu prisutni  

Zakon o radu

 • zapošljavanje odgojitelja na kraće zamjene bez pripreme i upoznavanja odgojne skupine i kolektiva,
 • rad na određeno suprotno odredbama ZOR-a, na istim poslovima za istog poslodavca duže od tri godine
 • raspodjela radnih zadataka suprotno odredbama Ugovora o radu, Pravilnika o radu i sistematizacije radnih mjesta, s naglaskom na radne obaveze i razinu odgovornosti koje nisu u skladu s obrazovanjem i stručnom spremom 

Zakona o zaštiti na radu 

 • poslodavac je dužan osigurati uvjete za rad na siguran način, koji jamče sigurnost i zaštitu zdravlja kako radnicima tako i djeci 
  Ustava Republike Hrvatske i odredbi koje jamče pravo svakom djetetu odnosno svakom građaninu jednakost i dostupnost odgoja i obrazovanja, zaštitu i očuvanje zdravlja, zaštitu od diskriminacije, zaštitu dostojanstva

Konvencije o pravima djeteta kojom smo se obvezali na zaštitu svih dječjih prava 

Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, čije se smjernice u ovakvim uvjetima ne mogu ispravno provoditi.

Obveza nam je upozoriti i na nevjerojatnu činjenicu da ste zakonom dopustili zapošljavanje nestručnih kadrova bez ikakvih uvjeta, ukoliko se na natječaj ne javi osoba s odgovarajućim obrazovanjem.  Razvidno je kako provedba ovih akata nije u nadležnosti zaposlenih u predškolskim ustanovama, kako  nemamo nikakav utjecaj na odluke kojima se zanemaruju prava djeteta i prava radnika i radnica u predškolskim ustanovama, stoga za posljedice tih odluka ne možemo preuzeti odgovornost!  

Mi niže potpisani, zaposleni u ustanovama Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, bez obzira tko im je osnivač, NE ŽELIMO više raditi u nezakonitim i za djecu nesigurnim uvjetima!

Tražimo sigurnost, kvalitetu i jednakost u vrtićima!!!

Ili mislite da možete bez nas?!

Želite li naš otkaz?


Pogledajte video najavu prosvjeda s koferencije za medije:

 


Tagovi | dječji vrtići | odgojitelji | otvoreni pismo | prosvjed