Održana konferencija: „Uloga Europskog socijalnog fonda u promicanju socijalnog dijaloga“

21.04.2017. u 09:10 Novosti

U četvrtak, 13. travnja 2017. u Zagrebu, održana je konferencija „Uloga Europskog socijalnog fonda u promicanju socijalnog dijaloga“. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U skladu s promicanjem važnosti socijalnog dijaloga te njegovog razvoja, na predmetnoj konferenciji predstavljeni su najbolji projekti vezani uz socijalni dijalog, a koji su sufinancirani u prethodnoj fazi natječaja u okviru Poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza I. i II.

Među izlagačima koji su predstavljali svoj projektni rad, prezentaciju je ispred Matice hrvatskih sindikata i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja održala Lucija Barjašić Špiler, voditeljica triju uspješno provedenih projekata u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Predstavljena su dva projekta Matice hrvatskih sindikata „Jačanje sindikata i predstavnika radnika za socijalni dijalog“ (Faza I.) i „Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima“ (Faza II.) te jedan projekt Sindikata znanosti „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“ (Faza II.).

Matica hrvatskih sindikata bila je nositelj prvog uspješno provedenog projekta „Jačanje sindikata i predstavnika radnika za socijalni dijalog“ (Faza I) koji je trajao u razdoblju od listopada 2014. do listopada 2015. godine. Sredstva dodijeljena za provedbu ovog projekta iz ESF-a iznosila su 78.045,37 eura. Opći cilj projekta bio je osnaživanje organizacijskih vještina i kapaciteta sindikalnih udruženja s ciljem unapređenja i održivosti socijalnog dijaloga. Aktivnosti na projektu bile su koncipirane s ciljem podizanja razine svijesti o važnosti navedenih tema među socijalnim partnerima u sektorima koje predstavlja Matica. Prvi skup aktivnosti bio je usmjeren na izgradnju kapaciteta socijalnih partnera za potrebe socijalnog dijaloga u sklopu kojih je održano 11 trening radionica na kojima su sudjelovala 154 sindikalna predstavnika te 19 edukacijskih radionica na kojima je sudjelovalo 250 sindikalnih predstavnika iz 11 sindikata udruženih u Maticu. Nastavno na ove aktivnosti provođena je promocija socijalnog dijaloga izgradnjom WEB (www.socijalni-dijalog.hr)  i Facebook stranice u svrhu informiranja javnog sektora o važnim pitanjima za socijalni dijalog te je organiziran okrugli stol – „Socijalni dijalog: sredstvo ili prepreka sektorskim reformama?“ na kojem je bilo prisutno 100 sudionika. Također, u okviru razvijenog projekta izdana je i brošura koja je ujedno i svojevrsni sindikalni priručnik za povjerenike i članove sindikata. U izradi brošure te na ostalim projektnim aktivnostima sudjelovao je niz vrsnih stručnjaka koji su direktno doprinijeli kvaliteti i održivosti samog projekta: doc. dr. sc. Dragan Bagić, ekspert za područje socijalnog dijaloga; Mirjana Burić Moskaljov, ekspert za područje komunikacijskih tehnika; prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, ekspert za područje izrade curriculuma, Krešimir Rožman, dipl. iur, ekspert za područje prava, Mirela Bojić, projektni koordinator te Mirna Matković kao projektna asistentica.

Drugi projekt Matice pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima“ (Faza II) nastao je kao logičan slijed prethodnih projektnih aktivnosti financiranih iz ESF fonda. Projekt je trajao od rujna 2015. do rujna 2016. godine. Sredstva dodijeljena za provedbu ovoga projekta iz ESF-a iznosila su 627.868,80 kuna. Opći cilj projekta bio je poboljšanje učinkovitosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz razvoj i jačanje  administrativnih i  stručnih kapaciteta sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata. Kroz tri skupine aktivnosti nastojalo se proširiti postignuća prethodnog projekta te proširtiti aktivnosti u svrhu povećanja učinkovitosti socijalnog dijaloga s ciljem pozitivnog doprinosa bipartitnim i tripartitnim procesima. U sklopu projekta provedeno je istraživanje te je izrađena analiza temeljnog i sektorskih kolektivnih ugovora u sektorima koje zastupa Matica. Također, izrađena je i komparativna analiza prava propisanih kolektivnim ugovorima u gospodarstvu i javnom sektoru, čime je demistificirana teza o povlaštenosti zaposlenika u javnim i državnim službama naspram zaposlenika u privatnom sektoru. Temeljem izrađenih analiza, tiskana je publikacija Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH u 2000 primjeraka. U izradi publikacije sudjelovali su Krešimir Rožman, dipl.iur., doc. dr. sc. Dragan Bagić, Lucija Barjašić Špiler, mag. phil., mr. sc. Mirko Petrić, prof. dr. sc. Igor Radeka, Ivana Šepak-Robić, dip. iur. i Antonio Čoga, mag. pol.  Nastavno na edukacijske aktivnosti u prvom projektu, izrađen je i nadograđen edukacijski program Trening za trenere, održalo se 15 trening radionica na kojima je sudjelovalo 260 polaznika. Trening radionice održavale su se pod stručnim vodstvom eksperata iz područja komunikacijskih tehnika, socijalnog dijaloga, sindikalnog organiziranja i radnog prava, Mirjane Burić Moskaljov i Krešimira Rožmana. Nadalje, provedena je kampanja za jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva unutar koje su organizirana 4 okrugla stola na kojima je sudjelovalo 266 sudionika. Teme okruglih stolova redom su bile: „Je li vrijeme za političko organiziranje sindikata?“, „Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta“, „Budućnost plaća u javnim i državnim službama“ i „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“ što je ujedno bila i završna konferencija projekta. Osim izvrsne medijske popraćenosti koja je bila prisutna tijekom cijelog projekta, nastavak promocije odvijao se i putem Web i Facebook stranice, na kojoj je završetkom projekta bilo preko 2000 aktivnih korisnika.

Treći uspješno provedeni projekt pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“ (Faza II), bio je ujedno i prvi EU projekt čiji je nositelj Sindikat znanosti. Projekt je trajao od rujna 2015. do rujna 2016. godine. Sredstva dodijeljena za provedbu ovoga projekta iz ESF-a iznosila su 792.994,49 kuna. Opći cilj projekta bio je jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta Sindikata znanosti za poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja. U sklopu projekta provedeno je empirijsko istraživanje o kvaliteti radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u kojem je sudjelovalo 2.520 zaposlenika u sustavu. Temeljem rezultata istraživanja izrađena je analiza potrebnih aktivnosti i preporuka za unapređenje socijalnog dijaloga u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te je tiskana u 2000 primjeraka u obliku publikacije pod nazivom Kakvu budućnost sustava znanosti i visokog obrazovanja želimo?. U provedbi istraživanja, prikupljanju i obradi podataka te i izradi same publikacije sudjelovao je niz stručnjaka: doc. dr. sc. Zvonimir Galić, dr. sc. Maja Parmač Kovačić, doc. dr. sc Dragan Bagić, prof. dr. sc. Igor Radeka, Lucija Barjašić Špiler, mag. phil., prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, prof. dr. sc. Višnja Besendorfer i Antonio Čoga, mag. pol. Također, u sklopu projekta je organizirano i 9 specijaliziranih edukacijskih radionica, pod stručnim vodstvom Ivice Šuška, dipl.iur.,  na kojima je sudjelovalo 130 polaznika. Radionice su organizirane na način da su pokrile teme koje se obrađuju u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i sve relevantne pravne propise koji se odnose na sustav znanosti i visokog obrazovanja. Rezultati istraživanja predstavljeni su kroz kampanju za jačanje socijalnog dijaloga u sklopu 5 diseminacijskih radionica na kojima su sudjelovala 152 polaznika. Isto tako u sklopu navedene kampanje održana su i tri okrugla stola i to redom: „Uloga socijalnog dijaloga u sustavu visokog obrazovanja i znanosti”, „Povlačenje EU sredstva u akademskoj zajednici – mogućnosti i perspektive” te „Upravljačka kultura u sustavu znanosti i visokog obrazovanja”.

Upravo su ova tri uspješno provedena projekta, kao i projekti ostalih izlagača na konferenciji prepoznati od nadležnih institucija kao primjeri dobre prakse, koji su doprinijeli unapređenju i razvoju socijalnog dijaloga te socijalnog partnerstva.

S ciljem daljnjeg unapređenja i razvitka socijalnog partnerstva i dijaloga te potaknuti primjerima dobre prakse uspješno provedenih projekata, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava najavilo je nove aktivnosti u okviru treće faze natječaja „Jačanje socijalnog dijaloga“ za čije je svrhe alociran iznos od 18.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Objava natječaja  planirana je  28. travnja 2017.


Tagovi | ESF | EU projekt | Jačanje socijalnog dijaloga