Odluka Ustavnog suda je skandalozna i diskriminira članove sindikata

26.05.2023. u 13:49 Novosti

Čelnici sindikata javnih službi 26. lipnja 2023. održali su konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda RH o ukidanju stavaka 4., 5. i 6. iz članka 192. Zakona o radu kojim je propisano da se pojedina materijalna prava iz tog Zakona mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

Istaknuto je kako je predmetno rješenje koje je Ustavni sud proglasio diskriminacijom temeljeno na praksama razvijenih zemalja EU poput Njemačke, Slovenije, Belgije te sličnim praksama u drugim zemljama svijeta. Navedeno rješenje je u Njemačkoj prošlo i sudsku provjeru te je identično preuzeto u naš Zakon o radu. Kako je moguće da je nešto u Njemačkoj u redu, a u Hrvatskoj diskriminatorno?

Razlikovanje članova i nečlanova pitanje je dokidanja trenutne diskriminacije u kojoj članovi svojim djelovanjem, industrijskim akcijama i uplatama članarina jačaju sindikate i pridonose kvalitetnijem kolektivnom pregovaranju, a prava i povlastice tog kolektivnog pregovoranja besplatno koriste svi zaposlenici. Takav zakonski okvir demotivira zaposlenike da budu članovi sindikata, dugoročno dovodi do pada članstva, a samim time i slabljenja sindikata kao organizacija. Slabe sindikalne organizacije nisu u stanju ugovarati dobre kolektivne ugovore, a to onda ide na štetu svih zaposlenika i cijelog društva.

Zakon o radu je navedeni problem prepoznao i ponudio rješenje na tragu međunarodne prakse, no Ustavni sud ga je srušio i time ozakonio nepravdu, nastavak švercanja svih onih koji koriste sva prava koja sindikati izbore, a ni na koji način tome ne pridonose te nastavak svih negativnih trendova koje to za sobom povlači.

S obzirom na to da je ovo pitanje od iznimnog interesa za sve članove, sindikate kao organizacije i društvo kao takvo, na konferenciji je istaknuo kako sindikati neće stati po ovom pitanju te će tražiti sastanak s premijerom i ministrom rada i inzistirati na što hitnijem pronalasku novog rješenja!

Na konferenciji su govorili predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem, glavna tajnica Matice Mirela Bojić i glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.

Snimku konferencije pogledajte u nastavku:

 

 


Tagovi | kolektivni ugovor | materijalna prava | reprezentativni sindikati | Ustavni sud