Reakcija Vertikale sindikata obrazovanja povodom upute MZO-a o obračunu prijevoza

31.01.2018. u 09:15 Novosti

Objavljujemo očitovanje Vertikale sindikata obrazovanja povodom upute Ministarstva znanosti i obrazovanja osnovnim školama, srednjim školama, učeničkim domovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o naknadi troškova prijevoza zaposlenika:

 

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE
NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Zagreb, 30. siječnja 2018.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
n/r ministra, mr. sc. Marka Pavića

 

Poštovani ministre,

dana 29. siječnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim osnovnim školama, srednjim školama, učeničkim domovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poslalo je Uputu o naknadi troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla (Klasa: 402-01/18-01/00004; Urbroj: 533-27-18-0004), čime se Ministarstvo znanosti i obrazovanja neovlašteno upustilo u jednostrano tumačenje odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17; u daljnjem tekstu: TKU).

Ovakav postupak Ministarstva znanosti i obrazovanja je nedopustiv jer osim Povjerenstva za tumačenje odredaba TKU-a, nitko nema pravo jednostrano davati predmetna tumačenja. Jedino tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i jedino po tim tumačenjima su poslodavci u sustavu dužni postupati. Navedena Uputa poslana iz MZO-a zapravo je tumačenje odredaba članka 66. TKU-a. U istoj se nalaže i obvezno postupanje prema mišljenju, odnosno tumačenju danom od strane MZO-a, a do eventualnog donošenja tumačenja od strane Povjerenstva.

Na opisani način Ministarstvo znanosti i obrazovanja stvara nered i konfuziju po pitanju primjene odredaba o naknadi troškova prijevoza u sustavu obrazovanja, tim više jer se daju mišljenja koja su u očitoj suprotnosti sa važećim odredbama TKU-a, odnosno u potpunoj suprotnosti s voljom ugovornih strana koje su sklopile TKU. Posebno zabrinjava činjenica što uputu potpisuje Stipe Mamić, dipl. oec., pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, a koji je bio član Pregovaračkog odbora Vlade RH u pregovorima za TKU i kojeg je Vlada RH imenovala kao člana u Povjerenstvo za tumačenje. Takva manipulacija i zlouporaba položaja je nedopustiva. Takvi postupci narušavaju odnose i stvaraju nepovjerenje između ugovornih strana te bacaju sumnju na pregovore u dobroj vjeri. Stoga Vas molimo da na navedeno upozorite MZO i druga resorna ministarstva te da učinite sve što je u Vašoj moći da se predmetna Uputa povuče te da se iste ili slične upute ne šalju.

Ovom prilikom još jednom apeliramo da se konstituirajuća sjednica Povjerenstva za tumačenje TKU-a sazove i održi u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

za Vertikalu sindikata obrazovanja:

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
Sanja Šprem, predsjednica, v.r.
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE
Branimir Mihalinec, predsjednik, v.r.
NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v.r.


Tagovi | Branimir Mihalinec | Marko Pavić | Ministarstvo rada i mirovinskog sustava | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | ministrica Blaženka Divjak | MZO | prijevoz | Sanja Šprem | Temeljni kolektivni ugovor | Vertikala sindikata obrazovanja | Vilim Ribić