Objava Priručnika za sindikalnu edukaciju: Jačanje socijalnog dijaloga

22.07.2015. u 14:07 Novosti

Dragi čitatelji,

podsjećamo Vas da je Matica hrvatskih sindikata (MHS) razvila projekt u sklopu Europskog socijalnog fonda – Jačanje socijalnog dijaloga. Osnovna akcija koja se provodi u okviru projekta jest jačanje organizacijskih vještina i kapaciteta sindikalnih udruženja s ciljem unapređenja i osiguranja održivosti socijalnog dijaloga.

Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta usmjerene su na održavanje edukacijskih radionica za sindikalne povjerenike o temama koje su vezane uz područja radnog prava, pitanja kolektivnih ugovora, uloge sindikalnih organizacija u društvu i drugim srodnim sadržajima vezanima uz posebna pitanja iz područja socijalnog dijaloga. Važno je naglasiti da se kroz pojam socijalnog dijaloga realiziraju mehanizmi koji osiguravaju provedbu prava i načela Europske socijalne povelje (1996) od kojih ističemo sljedeće:

  • Svi zaposlenici imaju pravo na pravične radne uvjete.
  • Svi zaposlenici imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.
  • Svi zaposlenici imaju pravo na pravičnu plaću koja će njima i njihovim obiteljima osigurati dostojan životni standard.
  • Svi zaposlenici i poslodavci radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih interesa imaju pravo slobodno se udružiti u nacionalne ili međunarodne organizacije.
  • Svi zaposlenici i poslodavci imaju pravo na kolektivno pregovaranje.
  • Svatko ima pravo koristiti odgovarajuće pogodnosti profesionalne izobrazbe.
  • Zaposlenici imaju pravo na informiranje i savjetovanje u poduzeću.
  • Zaposlenici imaju pravo sudjelovati u određivanju i poboljšanju radnih uvjeta i radne sredine u poduzeću.

Navedena prava i načela zajednička su povijesno-društvena europska baština i smatra se da njihova provedba pospješuje gospodarski i socijalni napredak u uvjetima tržišnog gospodarstva. Specifične razrade tih prava i načela inkorporirane su u nacionalne pravne sustave, pa tako i u hrvatski pravni sustav.

Edukacijske radionice u sklopu projekta Jačanje socijalnog dijaloga započele su u ožujku 2015. godine, a tijek njihovog održavanja možete pratiti u sklopu vijesti web stranice MHS-a te web i Facebook stranice samoga projekta.

U sklopu projekta izrađen je Priručnik za sindikalnu edukaciju kao pisani materijal po kojem se održavaju tečajevi projekta MHS-a. U budućnosti će zasigurno poslužiti kao podsjetnik, ali i kao praktični udžbenik za sve sindikalne povjerenike te za članove i nečlanove sindikata koji žele biti bolje upućeni u problematiku socijalnog dijaloga i uloge sindikata.

Autori, čiji su prilozi u priručniku (ujedno su i predavači u okviru projekta MHS), poznati su eksperti iz svojih područja na teorijskoj i na praktično-iskustvenoj razini. Na kraju, smatramo da će ovaj projekt MHS-a dodatno osnažiti kapacitete sindikalnih organizacija Matice hrvatskih sindikata u području socijalnog dijaloga. U tom smislu, ovaj je priručnik trajna vrijednost našim sindikalnim kolegicama i kolegama.

Priručnik za sindikalnu edukaciju možete preuzeti u PDF formatu ovdje.

Sve informacije o Projektu dostupne su na web stranici projekta: www.socijalni-dijalog.hr te na FB linku: www.facebook.com/MATICAHRVATSKIHSINDIKATA.