Međunarodna sindikalna pomoć stradalima u potresu

25.02.2021. u 15:21 Novosti

U međunarodnoj akciji koju su pokrenuli Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata 30. prosinca 2020., dan nakon razornog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, prikupljeno je ukupno 453.290,81 kuna namijenjenih za pomoć stradalima u potresu.

Ovoj akciji odazvali su se brojni sindikati iz Europe, s lokalne, regionalne, nacionalne i granske razine, kao i europska i međunarodna granska i krovna sindikalna udruženja, ali i brojni pojedinci.

Sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS odlučile su prikupljena sredstva rasporediti u jednakom dijelu među gradovima Petrinjom, Glinom i Siskom. Sredstva međunarodne sindikalne pomoći uplaćena su u svrhu financiranja obnove u potresu razrušenog Doma zdravlja Petrinja – ispostava u Glini, u svrhu obnove i nabave opreme nakon obnove Dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji te Dječjem domu Vrbina u Sisku, u svrhu kupnje zemljišta i nabavke montažne modularne kuće.

Sve naknadno pristigle uplate također će biti preusmjerene u pomoć potresom pogođenim krajevima.

Sindikati koji su se odazvali akciji:

Austrija:

Austrijski savez sindikata (OeGB)

Frakcija Socijaldemokratske partije u javnim službama (FSG/GOED)

Belgija:

Konfederacija kršćanskih sindikata Belgije (ACV-CSC)

Opća federacija radnika Belgije (FGTB)

Belgijski sindikat transportnih radnika BTB)

Bosna i Hercegovina: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika

Bugarska: Konfederacija nezavisnih sindikata Bugarske (KNSB)

Crna Gora: Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG)

Grčka: Opća konfederacija grčkih radnika (GSEE)

Italija:

Talijanski savez radnika (UIL)

Talijanski opći savez radnika (CGIL)

Regionalni savez sindikata CISL Veneto

Talijanski savez radnika UIL Veneto

Regionalni savez sindikata CISL Venezia

Talijanski opći savez radnika CGIL Friuli Venezia Giulia

Talijanski savez radnika UIL Friuli Venezia Giulia

Kosovo: Savez nezavisnih sindikata Kosova (BSPK)

Litva: Litavska federacija industrijskih sindikata (LITUF)

Mađarska:

Demokratska konfederacija slobodnih sindikata (LIGA)

Forum za suradnju sindikata (SZEF)

Norveška: Strukovni sindikat radnika u sektoru prometa (YTF)

Portugal: Opći savez radnika Portugala (UGT-P)

Rumunjska: Nacionalna konfederacija slobodnih sindikata Rumunjske (CNSLR  FRATIA)

Slovenija:

Savez slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS)

Sindikat metalske i elektro industrije Slovenije (SKEI)

Sindikat ugostiteljstva i turizma Slovenije (GIT)

Španjolska:

Sindikalni institut za razvoj suradnje Općeg saveza radnika Španjolske (ISCOD-UGT)

Udruga za solidarnost s radnicima u osiromašenim zemljama, USO, Španjolska

Europske i međunarodne sindikalne federacije i konfederacije:

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC)

Europska konfederacija sindikata (ETUC)

Europski savez radnika u javnim službama (EPSU)

Europska federacija transportnih radnika (ETF)


Tagovi | Pomoć | potres | sindikati