Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti

25.07.2017. u 13:14 Novosti

Poštovani članovi,

obavještavamo Vas da je na portalu e-Savjetovanja otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Javno savjetovanje završava 16. kolovoza 2017. godine. U prijedlogu materijala predlagač navodi kako je temeljni cilj Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. na području zdravstva osiguranje takvog zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati zdravstvenu sigurnost, kao i osigurati kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Ovim putem Vas pozivamo da sa svojim prijedlozima se uključite u javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Više o savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti možete preuzeti na sljedećem linku:

e-savjetovanja: Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti