Hrvatska opet na “sudu” Međunarodne organizacije rada

04.06.2014. u 08:55 Novosti

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE MATICA HRVATSKIH SINDIKATA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE

Zagreb, 4. lipnja 2014.

Hrvatska je još jednom završila na konačnoj listi slučajeva o kojima će se raspravljati pred MOR-ovim Odborom za primjenu standarda, zbog kršenja Konvencije MOR-a br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, koju je Hrvatska ratificirala 1991. godine. Sedmi je to puta da se Hrvatska nalazi na neslavnom popisu 25 država koje ne poštuju konvencije MOR-a, a drugi puta je riječ o Konvenciji br. 98. Hrvatska je zadnji puta bila predmetom rasprave Odbora za primjenu standarda 2008. zbog problema azbesta i kršenja Konvencije br. 162.

Na današnjoj sjednici Odbora za primjenu standarda na 103. Međunarodnoj konferenciji rada raspravljat će se o kršenju MOR-ove Konvencije br. 98., i to u nekoliko slučajeva: zaštita radnika od anti-sindikalne diskriminacije tj. pretjerana sporost rješavanja radnih sporova i slabi kapaciteti inspekcije rada; promicanje kolektivnog pregovaranja tj. ograničavanje prava na organiziranje i kolektivno pregovaranja zaposlenih u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi; intervencija Vlade u kolektivne ugovore u javnom sektoru; otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora i Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje.

Zaključci Odbora za primjenu standarda trebali bi biti poznati do kraja tjedna kada će se znati što MOR traži od Vlade RH. Odbor za primjenu standarda jedan je od stalnih, tripartitnih odbora MOR-a koji raspravlja na temelju godišnjeg izvještaja Odbora stručnjaka o informacijama i izvještajima o primjeni konvencija i preporuka koje podnose članice MOR-a. Zaključci Odbora od vlada traže poduzimanje konkretnih koraka kako bi se razriješio problem, pozivaju na organiziranje misija MOR-a ili pružanje tehničke pomoći. Izaslanstvo radnika na Konferenciji čine Dijana Šobota, izaslanica, izvršna tajnica SSSH za međunarodnu suradnju i edukaciju, i Matija Kroflin, zamjenik izaslanice, ekonomski stručnjak u Nezavisnom sindikatu znanosti.

Krešimir Sever, NHS, predsjednik Mladen Novosel, SSSH, predsjednik Vilim Ribić, MHS, predsjednik Damir Jakuš, URSH, predsjednik