HGK treba očuvati, reformirati i jačati kao instituciju na korist društva

02.02.2021. u 16:19 Novosti

Broj: 8/21

Zagreb, 2. veljače 2021.

 

Gospodarsko-socijalno vijeće je na 231. sjednici održanoj 1. veljače 2021. godine raspravljalo o Društvenim implikacijama prijedloga o ukidanju obavezne članarine HGK-u te na temelju članka 27. stavka 4. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, donosi sljedeću

 

IZJAVU ZA JAVNOST

O PRIJEDLOGU UKIDANJA OBAVEZNE ČLANARINE

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

 

Gospodarsko socijalno vijeće na svojoj sjednici 1. veljače razmatralo je prijedlog ukidanja obavezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i zaključke artikuliralo u sljedećoj Izjavi za javnost.

GSV upozorava da je jačanje učinkovitosti društvenih, javnih i državnih institucija interes hrvatskih građana, radnika i poduzetnika. Nacija bez kvalitetnih i funkcionalnih institucija nema nikakve razvojne šanse, ne samo u gospodarskom, već i u civilizacijskom, humanom i demokratskom smislu.

GSV upozorava da su u proteklom desetljeću mnoge hrvatske institucije oslabljene uslijed globalne financijske krize, pritisaka na javne izdatke te suženih materijalnih i kadrovskih resursa.

GSV uočava da je jačanje povjerenja hrvatskih građana u institucije jedan od važnih načina kako se može zaustaviti iseljavanje naših građana.

U takvom kontekstu GSV zagovara ozbiljnu raspravu o poziciji Hrvatske gospodarske komore u hrvatskom društvu i traži prethodno objektivnu i nepristranu analizu rada HGK radi ustanovljenja stvarnih manjkavosti u njenom radu.

GSV je svjestan potrebe očuvanja institucije sa stoljetnom tradicijom, koja samo reformom djelovanja može osigurati kredibilnost, budući razvoj pa time i očuvanje pozitivnih tradicija.

Međutim, GSV upozorava da ishitreni prijedlozi o ukidanju obavezne članarine HGK-u imaju za učinak faktično eutanaziranje institucije stare 168 godina, koja ima javne ovlasti, u koje ulazi i  bavljenje legislativnim, makroekonomskim i drugim općim pitanjima, te stoga predstavlja javno dobro, čija se važnost počesto ne percipira iz mikroekonomske i mikrosocijalne perspektive.

GSV upozorava da bi uvođenje članarine na dobrovoljnoj osnovi brzo dovelo do urušavanja institucije, kao što bi i porez na dobrovoljnoj osnovi predstavljao urušavanje svake države (pa ga kao takvog niti jedna država nema).

HUP kao udruga poslodavaca koja se temelji na dobrovoljnom interesnom članstvu, načelno drži da je potrebno razmotriti i druge modalitete funkcioniranja pa i financiranja same komore, uključujući i dobrovoljno interesno udruživanje i djelovanje prema tržišnim načelima te javno financiranje poslova iz domene javnih ovlasti za koje je zakonom ovlaštena HGK.

GSV je svjestan ogromnog društvenog napora potrebnog da se mnoge institucije u što bržem roku revitaliziraju i učine boljima, pa tako i HGK. Stoga se sva tri gospodarsko-socijalna partnera, Vlada, sindikati i poslodavci zauzimaju i podupiru da se u okviru društvenog dijaloga ubrza započeti proces reformi u javnom sektoru, kako bi javna dobra i usluge bile na korist narodne većine, gospodarstva kao cjeline, općeg dobra i dugoročnih nacionalnih interesa.

U Zagrebu, 1. veljače 2021. godine

 

 

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća

Vilim Ribić, v.r.

 

Dopredsjednici

Josip Aladrović, v.r.

Ivan Mišetić, v.r.


Tagovi | GSV | Hrvatska gospodarska komora | ukidanje članarine