Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 2022.

08.11.2022. u 11:24

(NN 56/2022, zaključen 6. svibnja 2022., u primjeni od 1. svibnja 2022.)