Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

10.01.2018. u 09:49

(NN 141/12, zaključen 12. prosinca 2012. godine)