Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

19.02.2015. u 05:40

https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Pravilnik-o-na–inu-izbora-miritelja-i-provo–enju-postupka-mirenja-u-kolektivnim-radnim-sporovima-2.pdf