Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

19.02.2015. u 06:00

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html