Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 2022.

19.02.2015. u 11:46

(NN 127/2022, zaključen 31. listopada 2022., u primjeni od 1. listopada 2022.)