Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

20.11.2012. u 15:19

Baštijanova 48
10000 Zagreb

SZDSSH reprezentativni je te najveći sindikat u djelatnosti socijalne skrbi s više od 4000 članova u više od 211 podružnica u svim tipovima ustanova socijalne skrbi diljem Republike Hrvatske. Osnovan je 16. studenog 1990. godine, a 1993. je bio jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata.

U djelovanju Sindikata valja istaknuti unaprjeđivanje prava radnika putem kolektivnih ugovora, sudjelovanja u izradi zakona i drugih propisa, zaštitu prava radnika putem pravne pomoći i sudskih sporova koji su besplatni za članove, davanja redovitih pomoći članovima, sudjelovanje u brojnim tijelima i komisijama na razini RH, kojima se na indirektan način utječe na poboljšanja prava radnika odnosno članova. Također treba istaknuti da Sindikat, kroz savjetovanja, okrugle stolove, sindikalne radionice, ima organiziranu redovitu vrlo uspješnu edukaciju za sindikalne aktiviste.

Godine 1996. sklopljen je prvi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi. Od tada Sindikat je sklopio niz kolektivnih ugovora, a trenutno je potpisnik Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Predsjednica Sindikata je gđa. Jadranka Dimić, a podpredsjednik je g. Mato Zovkić.