Biden: sindikati daju moć radnicima, podržavam pravo na kolektivno pregovaranje

31.03.2021. u 08:31 Novosti

U hrvatskom javnom prostoru već duže vrijeme traje kontinuirana kampanja protiv radnika i njihovog prava na udruživanje u sindikate. Posebno je to vidljivo kad se govori o sindikatima u javnom sektoru, jer su oni objektivno organiziraniji i jači i kao takvi predstavljaju stalnu ugrozu partikularnim interesima određenih društvenih skupina, ali antisindikalni sentiment nesumnjivo je prisutan i u privatnom sektoru, gdje je poštivanje radnog zakonodavstva i radničkih prava znatno niže nego tamo gdje je poslodavac država. Sindikati su opasni jer radnicima omogućavaju da se njihov glas čuje jače, jer stvaraju protutežu poslodavcima koji su prirodno u povoljnijem položaju u odnosu na radnike i prečesto taj položaj zlorabljuju.

Ali šire od zaštite radničkih prava i ostvarivanja boljih materijalnih uvjeta rada, sindikati u društvu nastupaju kao zaštitnici javnog interesa. Oni predstavljaju glas one tihe većine građana u cijelom nizu društveno presudnih pitanja poput prava na besplatno zdravstvo i obrazovanje te javnih ulaganja u znanost, zatim dostojanstvenih i primjerenih socijalnih i mirovinskih programa, kao i promicanja odgovornog poslovanja koje u fokus stavlja čovjeka, a ne profit. Sindikati udruženo djeluju kako bi podigli opći životni standard nacije te zaštitili i unaprijedili civilizacijske dosege koji su sadržani u našem zakonodavstvu i svakodnevnoj praksi; u tome su sindikati vitalan i nezamjenjiv partner vlasti.

Nažalost, vlast to prečesto ili ne shvaća ili nema snage oduprijeti se pritiscima koji sindikate guraju na marginu društva u nastojanjima da ograničene javne resurse što svim građanima stoje na raspolaganju raspodijele drugačije, tj. povoljnije za sebe i svoje.

Zato je od posebne važnosti ova poruka koju je predsjednik SAD-a Biden uputio radnicima u Americi, u kojoj iznosi izrazito snažnu podršku pravu radnika na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje. Ovako čvrsta i jasna deklaracija s vrha političke moći u Americi u korist sindikata i radnika nije viđena još od doba Franklina Delano Roosevelta, a moguće i šire.

 

 


Tagovi | Joe Biden | podrška | sindikalno udruživanje | video poruke