Vlada postupa suprotno nalozima Ustavnog suda

29.01.2016. u 13:53 Novosti

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata g. Vilim Ribić, uputio je premijeru Oreškoviću otvoreno pismo povodom Prijedloga zakona o uskrati isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža kojeg je Vlada usvojila na svojoj prvoj sjednici 28. siječnja 2016. godine.

Pismo prenosimo u cijelosti:

OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Poštovani Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske!

Dana 28. siječnja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 1. sjednici usvojila „Nacrt prijedloga zakona o uskrati isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.“

Poštujući pravni poredak Republike Hrvatske i očekujući od drugih isto, smatramo svojom dužnošću upozoriti Vas na sljedeće.

Predloživši ponovno donošenje Zakona o uskrati, kojim se već po četvrti puta uzastopno, nedopušteno i protupravno zakonom poništavaju kolektivni ugovori, izravno ste postupili protivno Rješenju Ustavnog suda od 24. srpnja 2014. godine kojim je određeno da Vlada RH nema mogućnost daljnjeg produljenja uskrate prava na uvećanje plaće od 4,8,10 %, a da prethodno o tome ne pregovara sa Sindikatima s kojima je to pravo ugovorila. U suprotnom, Vlada je dužna osigurati ta sredstva za isplatu u državnom proračunu za 2016. godinu. Dakle, nalog Suda je ili pregovori o pravu ili njegova isplata, dok je donošenje novog zakona o uskrati izrijekom isključeno.

Predloživši ponovno donošenje Zakona o uskrati postupili ste izravno protivno svojoj zakonskoj obvezi koju imate kao Vlada RH temeljem odredbi članka 31. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a kojima je određeno da su „odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatni i dužna ih je poštovati svaka fizička i pravna osoba, a da su sva tijela državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna, u okviru svoga ustavnog i zakonskog djelokruga, provoditi odluke i rješenja Ustavnog suda“. Tim je člankom također određeno da je upravo „Vlada Republike Hrvatske dužna, preko svojih tijela državne uprave osigurati provedbu odluka i rješenja Ustavnog suda“.

 Pitam Vas, ako Vi, kao predsjednik Vlade RH postupate suprotno nalozima Ustavnog suda, kakvu poruku šaljete građanima ove zemlje i kome se oni mogu obratiti za zaštitu? Imate li iskustva da se primjerice u Kanadi, kao ustavnopravno uređenoj državi, postupa na ovaj način? Također Vas molim da s nama podijelite svoje dosadašnje poslovno iskustvo te nas informirate koliko ste se često u tom poslovnom okruženju susretali s ovakvim slučajevima opetovanog, jednostranog kršenja preuzetih ugovornih obveza?

Naglašavamo da sindikati imaju razumijevanja za svu složenost i težinu gospodarskih okolnosti u kojima svi zajedno moramo funkcionirati. Međutim, ako od sindikata u tim okolnostima tražite ustupke, pristojno je i u krajnjoj liniji zakonito s njima o tome najprije razgovarati.

Ovim putem Vas pozivamo na ispravljanje ovakvih nezakonitih postupaka Vlade kojoj ste na čelu i na otvaranje istinskog socijalnog dijaloga.

Zagreb, 29. siječnja 2016.

S poštovanjem,

Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata


Tagovi | Tihomir Orešković | Vilim Ribić | Zakon o uskrati