ZUZNR pokrenuo nacionalnu kampanju “Stop ozljedama na radu”

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, pokrenuo je prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ s ciljem podizanja svijesti o značenju prevencije potencijalnih rizika na radu, načinu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

16.02.2017. u 14:15