Kazalište Gavella

Ulaznice po cijeni od 8 eura po predstavi i pretplatna kartica od minimalno 4 ulaznice, po cijeni od 6 eura po ulaznici za članove sindikata udruženih u Maticu.

10.10.2017. u 13:25