Uspješno završen drugi ESF projekt Matice

Na završnoj konferenciji ESF projekta predstavljena je publikacija Matice hrvatskih sindikata: „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“.

28.09.2016. u 14:20