Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 2023.

19.02.2015. u 11:47

(NN 55/2023, zaključen 19. svibnja 2023., u primjeni od 1. lipnja 2023.)