Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

19.02.2015. u 11:55

(Zaključen 27. rujna 2019., u primjeni od 1. rujna 2019.)