Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

U knjizi su predstavljeni načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci DZS-a o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

01.04.2020. u 16:18

Uspješno završen drugi ESF projekt Matice

Na završnoj konferenciji ESF projekta predstavljena je publikacija Matice hrvatskih sindikata: „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“.

28.09.2016. u 14:20