Započela bitka za veće plaće u javnim službama!

U rad je puštena web stranica www.javnesluzbe.hr, zajednički portal sindikata javnih službi na kojem možete pratiti sindikalnu kampanju za pravedniji odnos vlasti prema zaposlenima u javnom sektoru.

17.11.2018. u 22:58

ZUZNR pokrenuo nacionalnu kampanju “Stop ozljedama na radu”

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, pokrenuo je prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ s ciljem podizanja svijesti o značenju prevencije potencijalnih rizika na radu, načinu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

16.02.2017. u 14:15