Sindikalni prijedlog izlaska iz spora u vezi ZOR-a

13.07.2014. u 12:30 Novosti

Sve sindikalne središnjice uputile su predsjedniku Vlade RH Zoranu Milanoviću prijedlog izlaska iz spora u vezi Prijedloga novog Zakona o radu. Prenosimo ga u cijelosti:

Poštovani predsjedniče Vlade,

1. Prijedlog novog Zakona o radu upućen je u Hrvatski sabor bez postizanja konsenzusa socijalnih partnera, što je vrlo loša pozicija, ne samo s aspekta njegova donošenja, već i  s aspekta njegove buduće primjene i (ne)poštivanja. Nastavno, vjerujemo da dijelite naše stajalište kako je jednoglasnost u Hrvatskom saboru kod usvajanja Zakona opcija kojoj bismo svi trebali težiti ako želimo osigurati stabilnost poslovanja i sigurnost uloženog kapitala (navodimo primjer Slovenije gdje je u travnju prošle godine Zakon o radu usvojen jednoglasno ali je prethodna faza izrade prijedloga kvalitetno odrađena).

2. Tijekom rada na novom Zakonu o radu upozoravali smo na nedostatak vjerodostojne javne statistike, na izostanak analitičkih podloga (posebice dugoročni učinci na fondove socijalne sigurnosti, zdravlje, pomirenje poslovnog i privatnog života, demografske promjene…), na neprovođenje stvarne (a prema zakonu obvezujuće) procedure procjene učinaka propisa (problem-dokaz-rješenje), upozoravali smo da je pristup oba predlagatelja (i MRMS-a i HUP-a) s težištem na „papiru“, a ne u praksi, jer držimo da se opći propis treba mijenjati tek kada postojanje konkretnog problema dokaže niz konkretnih tvrtki (kritična masa), a ne temeljem primjera jednog poslodavca (dosad smo čuli samo za Luku Rijeka, a odnedavno i za neku tvornicu rasvjetnih tijela!)…

3. S obzirom da nama nije, primjerice, prihvatljivo da se u 30-tak sektora može dnevno raditi 16 sati (članak 89. Prijedloga), nije nam prihvatljiv „privremeni“ agencijski rad od 3 i više godina uz diskriminirajuće uvjete rada, nije nam prihvatljivo sprječavanje pristupa sudu, nije nam prihvatljivo smanjivanje uloge sindikata i kolektivnih ugovora (umjesto njihovo jačanje), nije nam prihvatljivo praktično onemogućavanje štrajka i svođenje „gospodarsko-socijalnog interesa“ na kolektivni ugovor… mi ne možemo pristati na koncept Zakona o radu koji se nalazi u proceduri.

4. S druge strane, budući vjerujemo da Vladi, uz društvene posljedice prethodno navedenih problema, zasigurno nisu prihvatljivi niti nesigurni uvjeti rada i poslovanja, štrajkovi, prosvjedi te organizirani ili  spontani nemiri, a drastično pogoršanje uvjeta života i rada ka tome vode, predlažemo sljedeće:

                   – da Vlada RH, kao predlagatelj, povuče Prijedlog Zakona o radu iz procedure  i osigura vrijeme (recimo šest mjeseci, odnosno prema potrebi) za prikupljanje konkretnih pokazatelja i dokaza te za izradu analitičkih podloga (vidjeti točku 2.) – uz organiziranje, primjerice,  stručnih rasprava, okruglih stolova…  i dr.

–  u tom slučaju sindikalne središnjice tijekom navedenog razdoblja neće organizirati industrijske akcije u vezi Zakona o radu, vratit će se u tijela tripartitnoga socijalnog dijaloga kao  i u odgovarajuću (očekujemo proširenu) radnu skupinu za izradu Prijedloga Zakona o radu te aktivno sudjelovati stavljajući na raspolaganje sve svoje resurse.

Vjerujemo da Vam je prijedlog prihvatljiv jer nam omogućava  uspostavu socijalnog dijaloga kao i  zajedničko (u dobroj vjeri) pronalaženje rješenja vezanih uz Zakon o radu, a na dobrobit građana Hrvatske.