REZOLUCIJA o stanju i perspektivama sindikalne suradnje i socijalnih odnosa

25.02.2006. u 14:57 Novosti

IMAJUĆI NA UMU da je za kvalitetan demokratski život od posebne važnosti postojanje zrelih socijalnih odnosa, uz odgovoran pristup svih socijalnih partnera,

GLAVNO VIJEĆE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI
na sjednici 25. veljače 2006.

UPOZORAVA da događaji zadnjih mjeseci otkrivaju ozbiljne teškoće u razvoju socijalnog partnerstva u zemlji, zastoj integracijskih procesa u sindikatima, neeuropsku orijentaciju dijela sindikata i izostanak brige sindikalnih čelnika za budućnost samih sindikata.

MATICA UOČAVA promjene u radu dijela sindikata u obliku sve češćih manifestacija verbalnog radikalizma bez stvarnog povoda. Pojedini sindikalni čelnici već na prve kritike nekolicine dežurno radikalnih novinara u stanju su promptno i u jednom danu promijeniti ne samo dotadašnji stav, već i cjelokupnu politiku. Umjesto mukotrpne izgradnje sindikalne politike s članstvom i za članstvo, na tragu njihovih istinskih interesa, takvi čelnici bore se najčešće za osobnu naklonost javnosti.

MATICA PODSJEĆA da dosadašnje iskustvo pokazuje kako interesi pojedinih medija za sukobom i senzacionalizmom nisu podudarni s interesima članova sindikata, i da je za članove veoma korisno biti u dijalogu s druga dva partnera. Sukob bez ozbiljnog povoda razgrađuje povjerenje među socijalnim partnerima, razara dijalog i na kraju dovodi do marginalizacije samih sindikata. Oponiranje svemu i svačemu doseglo je u sindikatima apsurdne razmjere: sindikati se ograđuju od Vlade čak i onda kada ona prihvati ono što su sami tražili; štoviše, ne usude se afirmirati niti socijalni dijalog, niti svoju pozitivnu ulogu u njemu, čak ni onda kada on donosi vidljive rezultate za članstvo, kao u slučaju zdravstvene reforme. Važnije je ostaviti sliku stalnog oponenta Vladi, nego članstvu reći da je razgovor s Vladom donio rezultate. Uz takav pristup, uz počesto medijsko poticanje sukoba umjesto dogovaranja, uz orijentaciju sindikata na javne impresije, a ne i na stvarno ostvarene rezultate, socijalni dijalog u zemlji nalazi se u dubokoj krizi samoga smisla.

MATICA UPOZORAVA sveukupno sindikalno članstvo na krajnje neodgovoran i površan pristup dijela sindikalnih čelnika pitanjima dugoročnog opstanka sindikata. Neki čelnici odbili su uvođenje supstituta za doprinos solidarnosti, iako je Vlada bila spremna vratiti taj institut u nešto izmijenjenoj formi, odbili su ukloniti diskriminaciju između člana i nečlana u sustavu radnih odnosa, samo zato što ovaj puta prema novom prijedlogu novci nečlanova ne bi punili njihovu blagajnu. Takvim ljudima očito nije stalo do dugoročnih interesa samih sindikata, niti do ideja socijalne pravde i opstanka sindikata u teškom vremenu vulgarno tržišnog pristupa svemu i svačemu.

MATICA UPOZORAVA da je znatan broj sindikalnih čelnika odbio zaštititi temeljnu civilizacijsku vrijednost jednakost građana pred zakonom i pružiti potporu ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Također, s promjenama na čelu sindikalnih središnjica potpuno su zamrli započeti integracijski procesi na sindikalnoj sceni.

STJEČE SE dojam da je dijelu čelnika sve drugo važnije od istinskih interesa članova i sindikalnih organizacija. Često smo svjedoci voluntarizma umjesto racionalnog prosuđivanja u sindikatima, bijega od ustanovljenja činjenica prije donošenja odluka, rasprostranjenog antiintelektualizma i personalnih animoziteta, nemoć okupljanja oko neke ideje, te podmetanja svih svima, što presudno određuje politike sindikata… Stalno smo svjedoci sindikalnog otpora reformama u čijoj je podlozi briga za osobnu poziciju čelnika, pa makar takav konzervativizam išao na dugoročnu štetu njihovih članova. Umjesto izgradnje politike, strategije i tome prilagođene taktike, svjedoci smo sindikalne orijentacije koja pluta od jednog medijskog vala do drugoga.

MATICA konstatira da takvo žalosno stanje u dijelu sindikata bitno otežava ne samo međusindikalnu suradnju i učinkoviti zajednički sindikalni nastup, već i razvoj integracijskih procesa u sindikatima. Izostanak racionalnog postupanja potkopava budućnost samih sindikata. Matica će prilagoditi svoje djelovanje na socijalnoj sceni ovim novim okolnostima, čuvajući svoju odgovornu i promišljenu sindikalnu politiku.

U Zagrebu, 25. veljače 2006.

Za Maticu hrvatskih sindikata javnih službi

Zdenka Gizdić, predsjednica