REZOLUCIJA o nepostojanju politike plaća Vlade RH

25.02.2006. u 14:53 Novosti

PODSJEĆAJUĆI na demokratske obaveze Vlade RH kao poslodavca svojim zaposlenicima, na moralnu obvezu izgradnje pravednih odnosa za sve svoje građane, te na političku obavezu izgradnje principijelnih i sustavnih odnosa u svim dijelovima javnog i političkog prostora,

GLAVNO VIJEĆE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI
na sjednici 25. veljače 2006.

UPOZORAVA da Vlada RH već dvije godine nije uspjela izgraditi politiku i sustav plaća u javnim i državnim službama, ali ni i u ostalim segmentima društva, pa ni tamo gdje postoji prijeka potreba, kao što su državna poduzeća i lokalna samouprava. Vlada RH već godinu dana najavljuje sporazum o nacionalnoj politici plaća, pri čemu jedino ona nije ponudila svoj prijedlog, niti se očitovala na prijedloge poslodavaca i sindikata.

UPOZORAVA da je izvršna vlast u sustavu javnih i državnih plaća stvorila anarhiju, pri čemu su dijelovi službi, zahvaljujući neprincipijelnim intervencijama iskočili i narušili sustav, stvorivši kod većine zaposlenika osjećaj nepravde i zakinutosti, što javne i državne službenike povrijeđuje jednako kao i potplaćenost koja se očituje u zaostajanju njihovih plaća za plaćama u privredi, državnim poduzećima i lokalnoj upravi.

UPOZORAVA da Vlada RH sa sindikatima javnih i državnih službi već dvije godine nije uspjela potpisati kolektivni ugovor o plaći, što predstavlja društveni neuspjeh Vlade RH kao poslodavca, ali još i više šalje zabrinjavajuću poruku drugim poslodavcima u ovoj zemlji nerazvijenog kolektivnog pregovaranja, čime djeluje suprotno duhu međunarodnih konvencija, stvarajući nove nejednakosti među zaposlenicima.

UPOZORAVA na posebno teško stanje u prosvjeti, u kojoj Vlada RH ne eklatantan način krši odluku Sabora RH o selektivnom pristupu plaćama u obrazovanju do te mjere da je cilj selektivnog rasta pretvoren u praksu selektivnog zaostajanja plaća u prosvjeti za većinom službi i sektora u zemlji.

MATICA ZAHTIJEVA realizaciju višekratnih najava Vlade RH o izgradnji novog sustava plaća u javnom sektoru, kako bi se izopačena praksa na temelju jednog neuspjelog sustava iz 2001. godine napokon ukinula. Matica traži uključenje javnih službi u izradu takvog sustava, vraćanje platnih razreda i poticanje kvalitete rada kroz platne razrede.

UPOZORAVA, međutim, da niti izgradnja novog sustava plaća neće riješiti problem ako politika i dalje bude srušila svaki sustav svojim neprincipijelnim odlukama. Neprincipijelna rješenja uvijek se vraćaju kao bumerang onome tko ih donosi. Pristup svake hrvatske izvršne vlasti je isti, kratkovidnost i neprincipijelnost u politici plaća.

MATICA ISTIČE da je nered u politici plaća slika i prilika stanja u društvu, slika ne samo vladajućih politika, već i mentalitetnog stanja nacije, zapuštene svijesti o njegovanju principijelnih pristupa, te važnosti sankcija za narušavanje sustava, kao načina očuvanja stabilnosti cijeloga sustava. Upravo to čini razliku između visoko organiziranih i reguliranih društava od neorganiziranih nacija.

MATICA upozorava da početni zaokret ka uređenim odnosima u društvu može učiniti samo izvršna vlast, svojim potpuno drugačijim pristupom. Njena odgovornost, ali i njene mogućnosti da uredi, npr. sustav plaća, je veća u odnosu na ostale partnere.

Za Maticu hrvatskih sindikata

Zdenka Gizdić, predsjednica