Održana sjednica Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata

04.03.2015. u 13:33 Novosti

U subotu, 28. veljače 2015. godine održana je 3. sjednica u VII sazivu Velikog vijeća – najvećeg tijela Matice, koje utvrđuje njenu opću politiku i predlaže strategiju njenog djelovanja.

Raspravljalo se o aktualnim sindikalnim temama i prijedlogu politike Matice za 2015. godinu dok su govornici Vilim Ribić, Branimir Mihalinec i Sanja Šprem otvorili konkretne teme vezane za plaće i materijalna prava, ekonomske perspektive, predizbornu godinu, prijedlog Zakona o referendumu te razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnog ugovora.

Audio zapise govornika sa sjednice Velikog Vijeća, po redoslijedu njihovog izlaganja, možete poslušati na slijedećim poveznicama:

Glavna tajnica Matice, gđa. Mirela Bojić, dala je pregled najvažnijih aktivnosti i učinaka Matice u 2014. godini.


Predsjednik Matice, g. Vilim Ribić, govorio je o pravnom sustavu koji podupire nepravde u ovoj zemlji, okruženju u kojem živimo, o suspenziji nekih demokratskih instituta, medijskoj blokadi, diskriminaciji članova sindikata u odnosu na nečlanove i gospodarskim perspektivama koje su pred nama.


 Zamjenik predsjednika Matice, g. Branimir Mihalinec, osvrnuo se na predizbornu godinu i u tom kontekstu iznio prijedloge za aktivnosti Matice u nadolazećem periodu.


Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, gđa. Sanja Šprem, govorila je o prijedlogu novog Zakona o referendumu i potrebi hitnog djelovanja da se spriječi donošenje tog Zakona, o potrebi podizanja sindikalne svijesti i rješavanju pitanja razlikovanja člana i nečlana sindikata.